לא להתייאש מהאפשרות לגשר על הפערים. האמונה שהדבר ניתן להעשות היא הכרחית!
(מערכת)
נועם התורה

נועם התורה

רחוב מלצר 28  בני ברק

הרב הגאון רבי מנדל שפרן שליט'א
רבי מרדכי ברנשטין, הרב יהודה ניילינגר.
הרב מושקוביץ, הרב ווסרמן, ראש קיבוץ הרב גנץ, משיבים: הרב אורבך הרב מאנן.

תשמ"ח

ישיבתי
אסור פלאפונים
03-5708300

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות