אם חשוב לה לשלם, תמחל על האגו הגברי שלך, ותן לה להשתתף כשווה בין שווים...
(מערכת)
רמ"א

רמ"א

שכונת גוש שמונים רחוב כי טוב ירושלים

הר"ר חיים ליברמן
הר"ר חיים ליברמן
רמי"ם: הרה"ג הרב בצלאל בלויא, הרה"ג יוחנן פריינד, משיבים: הר"ר נטע גרובר, הר"ר חיים אייכלר


100


025021500

הישיבה הוקמה לתת מענה לבחורים השיכים לעדה החרדית, ע"י מרן הגאב"ד הרמ"א פריינד, ביוזמת הרה"ג רבי גרשון שטמר

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות