עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אל תנסה להיות מי שאינך כי על הכל תאלץ לתת דין וחשבון
(מערכת)
ברכת שלום

ברכת שלום

אבינדב 2 טלז-סטון

02-5709882

אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

ר' דוד אלימלך, ר' שפטיה סגל

2010

ישיבת ברכת שלום על דרך פנימיות התורה- ישיבה חסידית לבחורים מגיל 16 המשלבת לימודי נגלה עם לימודי פנימיות התורה בדרכו של רבי יהודה לייב אשלג- בעל הסולם.
ראש הישיבה הוא רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א, תלמידו של רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל.הישיבה ממוקמת בקרית יערים (טלזסטון) ופועלת כפנימיה, מיועדת לבחורים מכל המגזרים -חרדים, כיפה סרוגה ובעלי תשובה.
עקרונות הישיבה וכל מהלכיה יושתתו על פנימיות התורה, ועל ההדרכה בכל התחומים כפי שקיבל ראש הישיבה רבי אברהם מרדכי גוטליב ממורו ורבו הרב אשלג זצ"ל. כמו"כ עקרונות לימוד הנגלה יושתתו על דרך הלימוד שקיבל מרבותיו בישיבה הק' "בית מאיר" בבני ברק (מראש הישיבה רבי זלמן רוטברג תלמיד ר' ירוחם ממיר, ור' שמעון שקופ, זצ"ל. ומבנו וחתניו שליט"א).
האטמוספירה בישיבה תהיה שונה לחלוטין ממה שקיים בישיבות אחרות, ולו רק לאור העובדה שהבחורים יקומו לפנות בוקר ויעסקו בלימודים המקרבים את הלב לעבודת הבורא, ולאהבת הזולת. וכן ישמעו שיעורים מסודרים בנושאים הללו. ולכן ודאי שגם לימוד הגמרא יראה אחרת לגמרי, כי ההדרכה בישיבה תהיה שהאדם תמיד צריך לזכור בשעת לימודו את המטרה שהיא הדביקות בה'.
מטבע הדברים בישיבה זו יתיחסו בעיקר לפנימיותו של כל תלמיד, לתכונות הנפש האינדיוידואליות המיוחדות לו, וינסו לכוונו לפתח את תכונות נפשו שלו כמנוף ובסיס לעבודת ה'. כי פנימיות התורה כל כולה עוסקת בלימוד מבנה נפש האדם, ועל ידה מתחיל האדם להכיר מיהו בכלל, ומהן שאיפותיו. ולאחר היכרותו את עצמו, שומה עליו לרתום את תכונותיו לחיבור וליצירת קשר עם בורא עולם.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות