עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
נישואים טובים הם בין זוג לא מושלם הלומד להנות מההבדלים ביניהם.
(מערכת)
בית יוסף (נובהרדוק)

בית יוסף (נובהרדוק)

פולנסקי 14 ירושלים

025825333

ר יצחק ברוק
הרב מיכאל שאץ
הרב אברהם ברוק הרב מאיר ולדר

תשס"ט
50
עמקות הסוגיא כולל היקפה.

025821000

תגובות הגולשים:

נפתחה מחדש

יוסי 2 -- 03/03/2010

בשמואל הנביא?
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות