לא לדבר במהירות והתרגשות, זה לא עושה רושם טוב....
(מערכת)
נצח מאיר

נצח מאיר

רבי שמואל סלנט, 7 ירושלים

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"אתשנה

חסידי, הבנת הסוגיא ולא וורטלאך
חל איסור להזכיר עדות בישיבה.


מס. פלפון של המנהל: 0522443699
אתר הישיבה: www.breslevmeir.org

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות