עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אהבה: 4 אותיות, 3 הברות 2 מטומטמים וטעות 1 גדולה.
(מערכת)
אור התלמוד

אור התלמוד

בית וגן 5 ירושלים

026435556

הרב שלמה אריה

הרב רפאל וולפין, הרב דוד גלעדי, הרב מאיר ועקנין, הרב יחיאל בן דוד
הרב בועז לביא
תשס"ה

עומקית ועיונית מאד בפשט בראשונים ואחרונים
פלאפונים ורשיונות
026426109

נוסדה בשנת תשס"ה ע"י אברכים צעירים ממובחרי ישיבת פונביז' שהיו כקיבוץ לישיבה, כבר מהשנה הראשונה הגיעו מבחירי עולם הישיבות הקטנות ומהישיבות קטנות המובחרות ביותר, הביקוש לישיבה גודל מאוד משנה לשנה.

ראש הישיבה חתנו של הרב גבריאל טולידנאו [ראש ישיבת אור ברוך], בוגר ישיבת בית התלמוד, כיהן לשעבר כראש קיבוץ בישיבת חדרה, ושנים רבות כראש כולל בירושלים. מגדולי ראשי הישיבות הלמדנים שבדור, בשיעוריו הכללים מורגש דרך הלימוד אשר נראית כבילתי אפשרית בדרך אחרת ובפרט בצורת ההגשה בריתחא דאוריתא.
גדלות מיוחדת בהכנסת הטעם בלימוד הן בשיעוריו והן בסדרים,

הצוות מורחב ביותר, כ13 אנשי צוות. בניהם הגר"ר וולפין מראשי ישיבת קול תורה למדן בקנה מידה עולמי.והרב יהודה דביר מחבר ספר בית לחם יהודה על הש"ס

האוירה בישיבה היא "לערנען תירה", בחורים עדינים ושקטים בני תורה אמיתים, מתמידים, ומעל הכל המידות הטובות = מאנטשקיט. יש יותר עבודה עצמית וזה מגיע בשמחה ולא בכפיה. הבחורים יוצאים עם מבט לחיים חיובי ונכון בו הם יודעים מה הם רוצים מעצמם.

תנאי הישיבה מעולים הכולל אוכל מעולה ותנאי פנימיה משופרים ביותר כמעט בכל חדר שירותים ומקלחת.

תגובות הגולשים:

למערכת...

"המבין" -- 03/04/2013

הישיבה נסגרה בסוף זמן חורף תשע"ג

ישיבה לא משו...

סמינרית.... -- 16/10/2011

זה לא לע"
ז... זו המציאות...

למערכת

בעילום שם -- 07/07/2010

אם אפשר להתקן על ישיבת או התלמוד בצות הרמים הרב יהודה דביר מחבר ספר בית לחם יהודה על הש"ס

המגיב לעיל רשע מרושע שקר וכזב

בעילום שם -- 06/07/2010

ישיבה מצוינת המחזיקה תחת ספסליה בחורי חמד מעדות המזרח הבולטים מבני התורה בעולם הישיבות
תחת הנהגת הישיבה מצטופפים בריתחא דאוריתא רבני הישיבה השואלים ונותנים דבריהם עם בחורי הישיבה בפילפולתא דאוריתא בעומקא דליבא בעומק הפשט בדברי ראשונים ואחרונים
ועל צבאותם עומד מרן ראש הישיבה הרב שלמה אריה שליט"א{חתן של הרב גבריאל טולדאנו) מבחירי ראשי הישיבות שבדורינו אים לא הבחיר שמבניהם
את גאונותו ועומקו הנהיר אפשר גם להבחין מידי יום חמישי בשיעור כללי אשר היכל הישיבה אפוף כל כולו בריתחא דאוריתא מדברי מרן ראש הישיבה שליטא אשר מפלפל בצורה הגאונית ביותר לפשט סוגיות הגמ בדברי ארשונים ואחרונים
א"א להבחין בשעון אשר תלוי על הקיר אשר נעצר מלכת בעוד תלמידי הישיבה מתפלפלים חלקם זה עם חברו וחלקם עם מרן ראש הישיבה על דברי קודשו בביאור הגמ'
בסיום חלק מדברי על ישיבת אור התלמוד אשר הנני נמניתי בעבר על תלמידיה וכיום על אבריכיה ג"כ תחת הנהגת מורנו ראש הישיבה
אין לי אלא לומר שבשביל למדוד ישיבה זה לא דרך תגובות באינטרנט(וודאי כשר) והראיה מהמגיב הקודם לי אשר העיז להוציא דיבה על ישיבה שכל מטרתה להגדיל תורה ואף מצליחה בגאון
ממני איש חסוי
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות