לעולם אל תסיק מסקנה לשידוך רק כשהראו לך אותה בתמונה!!!
(מערכת)
בנין ציון

בנין ציון

בן יעקב 26 בני ברק

הרב סניור

תגובות הגולשים:

אני מכיר אותה

הכישרויינס -- 21/08/2011

חבר שלי לא משהו בלימוד אבל עם יראת שמים הולך לשם והיא בכלל ישיבה ספרדית ממוקמת בבני ברק (לא יודע רחוב) יש שם לימוד רגיל הבנתי שהרמה של הבחורים בלימוד לא משהו אבל הם עם יראת שמים השאר אני לא יודע אם אני יצור עם החבר קשר אני יעדכן בע"ה
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות