עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
האהבה היא כמו פרפר. החזק אותה הדוק מדי, היא תמעך, החזק אותה רפוי מדי, היא תעוף.
(מערכת)
בנין אב

בנין אב

קהילות יעקב 17 רמת שלמה ירושלים

הרב דוד אברהם שליט"א

ספרדיתתגובות הגולשים:

עניניות רבותי עניניות

בן ישיבה -- 06/03/2012

חושבני שסקירה פסיכולוגית בסיסית וענינית של תגובות אלה האחרונות תוכל לתרום לגופו של נידון:
וכדלקמן,
כשרואים אנו ניסיון שטחי להעמיד איזון בכתיבת תגובה ובכך ליצור התרשמות באשר לאוביקטיביותו של הכותב הרי לנו שגם הכותב מודע לכך שאחד הצדדים שבמידע שהוגש הינו פסול ומשום כך חש הוא צורך לא מודע לחפות עליו במעטה ערכי אשר בעיניו הוא באותה שעה מתבטא ביצירת מצג שוא של אוביקטיביות, ומכיון שאוביקטיביות בפני עצמה איננה מהווה ערך כשהנידון הוא ההתרשמות או החוויה האישית,
(שאז אין בה טעם, - שאת חווית הכותב עצמו מבקש השואל וחוויה לעולם אי אפשר לה שתהא אוביקטיבית)
א"כ משמעותה של אוביקטיביות אינה אלא רק כאשר נמצא הכותב במקום שפיטה מכח התרשמות וסקירה כללית, ומכיון שמסגנון התגובות עולה שהכותבים אינם מגיבים מתוך מידע שחלף ליד אוזנם אלא מתוך התנסות וחוויה אישית עמוקה ואולי אף עמוקה מידי, נמצא איפה שאוביקטיביות חלולה זו מחפה על שקיפותן של מניעים עצובים מאד מאד שיאוש ומרמור, אופל ותיסכול, מפעפעים בהם בעירבוביה.
יתרה מזאת בתגובתו של "כינוי" בולט הוא הפחד מפני אמת חזקה כ"כ שאף יכולה להזיקו בקפידתה,

באשר לגופו של ענין,
דומני שכל תיבה ותיבה בתגובות השונות תיטיב להגדיר במדוייק את סיבת חוסר התאמתם של אלה למקום זה (אינני יודע בהם אך נראה מדבריהם שלמדו בישיבה זו)
נכון הדבר שבשונה ממקומות אחרים יעודה המובהק של ישיבה זו הינו הכשרת אינטלקטואלים אליטיסטים לשליטה רחבה ומקפת בש"ס ופוסקים קודם ועד שישי, מכיון שהכשרה זו איננה ערטילאית אלא מושתתת על שיטה מסוימת בעלת אופי מסלולי, - - המתחיל מיד עם כניסתם למכינה ליש"ק, מסלול אשר הוא לכה"פ משך עשר שנים כשבמהלכן חוזר הבחור בכל יום על מגוון חומרים אשר נלמדו בזמנים שונים,
ברי הדבר כי אחוז אלה אשר נמצאו שאינם מתאימים גבוה ביחס למקומות אחרים מחמת השוני המהותי בהגדרתה של ההתאמה הנדרשת, מסיבה זו על אף הביקוש שמטבע הדברים הינו רב לומדים בישיבה רק כ120 בחורים (ע"פ רישומי משרד הדתות)
קביעותו של מסלול זה הינה משמעותית ונחוצה כ"כ שבכל דברי ימיה של הישיבה - כעשרים וארבע שנים לערך - מעולם לא נתקבל בחור ליש"ג או מאמצע תקופת היש"ק גם אם היה מישיבות מפוארות שבישראל,
ומסיבה זו מבחינה טכנית אין מקום לבחור שלא עומד בדרישותיו הלימודיות של המקום דוקא בשל סדר היום השונה ממקומות אחרים,
ומה יעשה בחור צעיר בן 13 כשיושבים שאר חבריו כל ערב בסדר שלישי ברציפות עד השעה 23:00 ולומדים עם השגחה מינמלית ומה יעשה בימי שישי ובצהרי השבתות של הקייץ כשמופעל נוהל "עמודי שש" והינו מחוייב לסדר של שש שעות רציפות??
(מחזה שובה כל לב אשר ללא כל קשר לנידון כדאי לו להיבדק ואפשר לו להבדק ברוב שעות היממה ואשר יש בו בכדי לתרום הרבה להרמת קרנה של תורה ורוממות אהבתה)
ומה יעשו בו מוריו??
יתכן שמסיבה זו הוצאת בחורים מהמסגרת הינה תכופה יותר ממקומות אחרים,

ביודעי ומכירי קא אמינא - מתעסק אני ברישום ליש"ג -
כי בחורים אשר הוצאו מישיבה זו נחטפים ע"י ישיבות אחרות ולא רק בתקופת המעבר ליש"ג אלא גם באמצע היש"ק.
כך שמלבד מבחן הנחיצות גם קוד המוסריות שבהוצאת בחור מהישיבה הינו שונה לחלוטין ממקומות אחרים.

באשר להערות לגבי האופי המנטלי יצוין כי לעיתים יש ומחויבות מוחלטת לשקיעות ולהתמסרות לסדר יום שכזה עלולה להתאפיין במוטיבים בעלי אופי כפייתי, ומכאן הדאגה ליצירת הווי חיים המוגדר כפתוח, ועשיר ב"חוויות ישיבתיות"
(למשל הגם שהחזקת נגנים ופלא' אסורה מחמת היותם מפריעים לשקיעות תהא אשר תהא, הוצאת רשיונות נהיגה בימי ביה"ז מותרת)

למרבה האכזבה הדרישה שלא לשהות בחנויות פיצה בערבים כאשר שאר הזאטוטים עמלים בסוגיות הנלמדות הינה לגטימית לחלוטין!!

למיטב ידיעתי מתוך שיחות רבות שניהלתי עם בוגרים בעשור האחרון הקו הינו עצמאי לחלוטין ואיננו כורע ברך כלל לבעל הליטאו-ישיבתי, מאידך אף איננו מזכיר מטה בחירות של התנועה הקדושה,

כפי שהבנתי אני רה"י הרב דוד אברהם הינו תלמיד מובהק למרן הרשל"צ הגר"ע יוסף נר"ו אף קיבל ממנו הסכמות לספריו הרבים ודומני שאף סידר לו את קידושיו,

אני שמעתי באוזני ממרן הגר"ח קנייבסקי את התפעלותו מישיבה זו וכששוחחתי פעם עם מרן הגרי"ג אידלשטיין ראש ישיבת פוניביז' אמר לי שכתב להם שהינם הישיבה היחידה שלומדים בדרך הלימוד האמיתי.

שמעתי שמסתובב סרטון שלהם איך שנבחנים על נשים נזיקין מועד וטהרות ומהם על הש"ס כולו מבחן סיכה
אצל גדו"י ובהם מרן הגר"ע יוסף שליט"א
וכן מרנן הגראיל"ש, הגרמי"ל זצ"ל, הגרח"ק, הגריג"א והגרנ"צ פינקל זצ"ל והתפעלו מהם מאד וכתבו להם תעודות בחת"י.

אני צריכה מידע דחוף....

אורלי דניאלי -- 23/12/2009

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות