עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
כאשר הנך מוריד את המיועדת בביתה, צא מהמכונית והיפרד כראוי!
(מערכת)
סוכוצ'וב -ירושלים
בישיבה זו עדיין חסרים פרטים חיוניים, הנכם מוזמנים להשלים את החסר כאן

סוכוצ'וב -ירושלים

 ירושליםתגובות הגולשים:

סוכוצוב ראו גידולים שגידלתם

סטלנותא -- 01/02/2012

הישיבה הזאת ישיבה עם הבעל גאווה אנגלרד השוטר אל תעשו את טעות חייכם אל תיכנסו לשמה בחיים בחורים מלוכלים יש שמה גם (לתועלת שאף אחת לא תיפול)
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות