עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
בתקופת השידוכים עליך להקפיד כל הזמן על הופעתך ועל התנהגותך, אין לדעת מתי אתה נבחן
(מערכת)
חיי משה

חיי משה

ירמיהו 72 ישיבה קטנה, קצנלבויגן 47 ישיבה גדולה ירושלים

02-5388752

הרב נפתלי נוסבוים
הרב יוסף גליק
הרב ירחמיאל ברלין,
הרב יצחק וינגוט
1991
400
לימוד בשיטה ליטאית ברמה גבוהה ביותר

02-6527009

מדובר בישיבה כלל חסידית
המובילה בחוג החסידי סמינר

תגובות הגולשים:

תיקון טעות

ישרלו -- 11/04/2011

בחיי משה לומדים כיום כ300 בחורים ולא כפי שפורסם כמו כן הרב ירחמיאל ברלין הינו מנהל ולא רב
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות