אל תציע לסחוב את התיק או לפתוח לה את הדלת של האוטו. אנחנו לא נכות. תודה
(מערכת)
גאון יעקב

גאון יעקב

נחמיה 13 בני ברק

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ש"כ פעם בשבועיים, ובפועל הרב זאב ברלין
הרב חזקיהו מישקובסקי מוסר שיחות, ובפועל הרב נחום ברנשטיין
הרב נתן זוכובסקי, הרב נתן רוטשילד

תשל"ח
100
פונוביז



הישיבה מתאימה לכולם.

תגובות הגולשים:

הוספה

הלמדן -- 09/06/2010

ביררתי בשבילכם :
הגראי"ל שטיינמן שליט"א הראש הישיבה
החתן שלו ר' זאב ברלין שליט"א גם ראש ישיבה שם
על הרמי"ם נעדכן בהמשך

צול פחד

הלמדן -- 08/06/2010

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות