עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
הפגישה נערכת בבית המיועדת חשוב היטב על דברך. אוזניים לכותל..לחדר/למטבח
(מערכת)
מנחת יצחק
בישיבה זו עדיין חסרים פרטים חיוניים, הנכם מוזמנים להשלים את החסר כאן

מנחת יצחק

 בני ברק

הרב דוד צבי שליזינגר שליט"א
הרב מנחם שליזינגר שליט"א
הרב מרדכי גליק שליט"א


70
עיון, בקיאות, מוסר‎תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות