עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
לא לשים בושם!!! אתה גבר לא בחורה
(מערכת)
כינור דוד

כינור דוד

עטרת, ד.נ. בנימין 93917  

08-9206696, פקס: 08-9206692

הרב מוטי הרשקופתשנ"ח

ישיבת כינור דוד הינה ישיבה מוזיקאלית. הרעיון שהביא להקמתה הוא לשלב לימודי תורה ומוסיקה, כך שתיווצר הפריה הדדית בין עולם היצירה התורנית לעולם היצירה המוסיקלית. הישיבה מאפשרת לנערים בעלי כישרון מוסיקלי ללמוד במסגרת ישיבתית עם בגרות מלאה, בלי שייאלצו להזניח את מימוש כישרונם המוסיקלי.

אולם מעבר לכך, השאיפה היא לבנות בית מדרש יוצר בתחום המוסיקה. בית מדרש שבו נוצרת מוסיקה איכותית ממקור של קדושה וטהרה, בידי תלמידי חכמים, אנשי אשכולות בעלי השכלה מוסיקלית מקיפה.

העיסוק במוסיקה מעדן את הנפש ומחנך להקשבה. משום כך, ובזכות המסירות של אנשי הצוות ו'דיבוק החברים' שבין התלמידים, שוררת בישיבה אווירה ייחודית של משפחתיות ואחווה.

המדיניות החינוכית מושתתת על פיתוח אחריות אישית ואמון ההדדי בין מורים ותלמידים, ועל האחריות האישית של התלמידים. דרכה התורנית של הישיבה מתאפיינת בעבודה על רצון הלב בעבודת ה', בהתקרבות לה' מתוך שמחה, וחיבור הרצון והרגש למעשה.

בישיבה שיעורי תורה רבים מחוץ למסגרת הפורמאלית, ומגוון של עשייה בערוצים שונים סביב הדרך לעבודת ה'.

מסלולי הלימודים בישיבה עומדים בסטנדרט הגבוה של הישיבות התיכוניות, ולימודי המוסיקה נוספים על כך.

מגמות הלימוד: מוסיקה, מדעי המחשב
תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות