עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
לא בוכים על חלב שנישפך ובטוח שלא על בחור שברח
(מערכת)
תורה ומדע (מכון לב)

תורה ומדע (מכון לב)

רחוב הועד הלאומי 21 ליד מכון לב, ת.ד. 16031  ירושלים

02-6751239, פקס: 02-6422075

הרב עמוס קליגר

הישיבה נמצאת בקמפוס של מכון לב בירושלים, והיא אחד ממוסדות המכון. זוהי הישיבה התיכונית הראשונה והיחידה למחוננים של הציבור הדתי לאומי, והיא מבוקשת ע"י תלמידים מכל רחבי הארץ. התלמידים הלומדים בה מאובחנים בד"כ כמחוננים, הרוצים להצטיין גם בתורה וגם במדע.

הישיבה משתתפת ברפורמה של משרד החינוך בתחום המדעי-טכנולוגי ומשמשת כפיילוט במקצוע מדעי הנדסה. במסגרת זו, התלמידים לומדים במהלך שנות התיכון קורסים לשנה א' בלימודי הנדסה באקדמיה.

הישיבה מחזיקה בשיא ארצי (יחסי), של מסיימי בית הספר המכינים פרויקטים טכנולוגיים לבגרות וזכאים לתעודת בגרות טכנולוגית, ו-100% מבוגריו זכאים לתעודת בגרות.
החל משנת תשס"ו (2005-2006), תלמידי כתות ט' לומדים במסגרת תוכנית ניסיונית לתואר ראשון BS.C. במדעי המחשב של מכון לב, אותו אמורים לקבל התלמידים בכתה י"ג.

הישיבה דוגלת ומחנכת למצוינות במידות, בתורה ובמדעים כשילוב חינוכי מהותי.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות