עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
שידוכים זה נושא רציני ולא נושא לבדיחות
(מערכת)
בני עקיבא אהל שלמה

בני עקיבא אהל שלמה

רחוב התלמוד 1, ת.ד.4537, 84144.  באר שבע

08-6438856

הרב ישראל ליפשיץתשכ"ג

הישיבה רואה בכל פרק זמן משהות התלמיד בה חלק בלתי נפרד מהמטרה החינוכית הכוללת. הישיבה היא מסגרת תורנית חינוכית השואפת ליישמה בכל תחומי החיים, יחד עם הלימודים לקראת קבלת תעודת הבגרות, להשתלבות בעשייה בחיי המדינה בעתיד.

מאז קיומה רואה הישיבה את החינוך התורני בעדיפות עליונה. עיקרון זה מתבטא במהלך כל זמן השהות בישיבה: שיעורים ולימוד בחברותא, לימוד בקיאות של מסכתות שונות. ימי עיון בחופשת הקיץ. "הקמת" כולל ע"י התלמידים בחופשת הקיץ. טיפוח הווי בשבתות ובחגים.

הנהלת הישיבה רואה בחינוך החברתי חלק בלתי נפרד מהחינוך התורני והכללי: טיולים וסיורים, התנדבות, מסיבות, הרצאות בנושאים אקטואליים. הקשר בין הישיבה ובין ההורים הינו של אחריות הדדית. הישיבה משתדלת שההורים יהיו מודעים היטב למטרותיה, פעילותיה והתמודדות עם נושאים רעיוניים ומעשיים במהלך שנה"ל.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות