עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
מצא אישה מצא טוב, לא מצא - יותר טוב
(orn135)
חורב

חורב

רחוב הרב בן-ציון אטון 2, סנהדריה המורחבת, ת.ד. 45070. ירושלים

02-5814840, פקס: 02-5813965

הרב יצחק דור
690
ישיבת חורב ירושלים צועדת לאורם של שני גדולי עולם אשר אורם הולך לפני המחנה: הרב רפאל שמשון הירש, והראי"ה קוק.

שני ענקים אלו הכירו כי התורה היא מתנת אל השייכת לכלל ישראל וכי היותה תורת חיים החובקת את עולמו הפנימי, החברתי והדתי של התלמיד ובני משפחתו; תורה המהווה בסיס לקיומו של עם ישראל בארצו וכי התורה שייכת לכל אחד מישראל והיות עם ישראל אומה המכילה את כל שדרות הציבור וכולם אהובים ורצויים.
הקריאה לשמור על אורך חיים יהודי תורני מלא ומעמיק בשיתוף לימוד חוקות העולם מאירה עד היום את דרכם של מוסדות חורב ככלל ושל ישיבת חורב בפרט.

מוסדות חורב הינם מוסדות עצמאים פרטיים. לפיכך, הישיבה בוחרת כרצונה את אנשי הצוות והתלמידים כך שיעמדו בדרישות התורניות והדרישות האקדמאיות הגבוהות.

הישיבה מחנכת מתוך רצון להכשיר ולצייד את התלמיד לקראת עתידו, כדי שיוכל לעמוד בפני כל ניסיונות החיים. לשאת כתר התורה וכתר הדרך ארץ יחדיו על ראשו, להיותם בני תורה, יראי ה', אוהבי הבריות המעורים בחיי ארץ ישראל בקיום סדרי מדינה, מדע וטכנולוגיה מתוך אהבת ה' ולימוד התורה כמציאות חיים חיה ויוצרת כיהדות היודעת את עצמה, ומשולבת בחזון גאולת עם ישראל בארצו.

הישיבה רואה ערך מהותי באחריות ההורים ללימוד בניהם וחזרת התלמידים בתום יום לימודים לחיק המשפחה וההורים. ברשות הישיבה פנימייה גמישה לתלמידים המתגוררים רחוק.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות