עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
גם בחורה משכילה עם מקצוע חופשי יכולה להיות יראת שמים!
(מערכת)
בני עקיבא אור עציון

בני עקיבא אור עציון

מרכז שפירא 79411  

08-8501435, פקס: 08-8582968

הרב יצחק נריהתש"כ
350
הישיבה נוסדה ע"י המועצה האזורית שפיר להנצחת זכרם של בני גוש עציון ולוחמיו הי"ד אשר נפלו במלחמת השחרור. הישיבה מחנכת את תלמידיה ברוחו של הרב קוק זצ"ל לאהבת התורה, העם והארץ ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה. תלמידי הישיבה באים מישובים רבים המייצגים את כל שכבות העם.

הצוות החינוכי בישיבה הוא צוות ותיק ובעל ניסיון רב. הר"מים, המחנכים וצוות המדריכים עומדים לרשות התלמידים בכל שעות היממה כשהדגש הוא על טיפול ויחס אישי לכל תלמיד ומתן האפשרות לכל תלמיד להתפתח בהתאם ליכולתו ולשאיפותיו.
כחלק מהאידיאל החינוכי, רואים בישיבה צורך לטפח תלמידים המעורבים בתחומי העשייה של החברה הישראלית ולתרום לה תרומה אישית, כל חניך על פי כישוריו ויכולתו, דגש מיוחד ניתן לגיבוש חברת התלמידים ובמסגרת זו תלמידי הישיבה עצמם, מפעילים תחומים שונים בישיבה.


תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות