האהבה היא כמו פרפר. החזק אותה הדוק מדי, היא תמעך, החזק אותה רפוי מדי, היא תעוף.
(מערכת)
הדרת דויד

הדרת דויד

בית וגן 99 ירושלים

הגאון הרב משה מלצר שליט"א

רמי''ם- הרב שטיינהוז שליט"א

תשס"א
35
עיון ובקיאותבס"ד

הישיבה בנויה כך, שישנם בחורים שלומדים כל היום.
ישנם בחורים שלומדים סדר א' ואחר כך יוצאים ללמוד במכון לב וכ"ו.
ישנם שלומדים בבוקר אחר כך יוצאים לעבוד באישור ראש הישיבה).
ישנם שמשלבים לימוד תורה+לימוד מקצוע+עבודה.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות