עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אם לגבר תפוס יש בחורה ממתינה הוא יכול לחזור אליה ב 41*
(orn135)

איחולי מזל טוב

בס"ד זיווגים לכולם
א ח היפה -- 22/12/2014
ה
nreu -- 06/12/2014
מזל טוב
moshe1212 -- 28/06/2014
מזלטים בקרוב אצל כל הרוקים והרווקות
חלוש -- 22/05/2014
מזלטים בקרוב אצל כל הרוקים והרווקות
חלוש -- 22/05/2014
בנין עדי עד
נחי -- 04/05/2014
מזל טוב למשפחת ליבוביץ על אירוסי הבת יפעת
יפעתר -- 25/04/2014
מזל טוב לבה"ח גיל פנחסוב ולכלתו הצנועה ריקי חקשורי לרגל אירוסיהם
שרי21 -- 16/02/2014
מזל טוב למשפ' אברהם לאירוסי בנם נדב שבע"ה יזכה להקים בית נאמן בישראל בניין עדי עד על אדני התורה והיראה עם בחירת ליבו!!! מזל טוב!!!
דודו3 -- 12/02/2014
מזל טוב לנדב אברהם ולבחירת ליבו שתזכו להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה בע"ה בניין עדי עד!!!
דודו3 -- 10/02/2014
מזל טוב לנדב אברהם ולבחירת ליבו שתזכו להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה בע"ה בניין עדי עד!!!
דודו3 -- 10/02/2014
מאחל לאופיר סאמין מזל טוב מלב אוהב

המשעומם -- 06/10/2013
מזל"ט למשפ' כהן לאירוסי ביתם אביטל תחי' עם הבחור שמואל לבית משפ' בן שלום שתזכו לבניין עדין בית נאמן בישראל!!!
דודו3 -- 09/09/2013
מזל"ט למשפ' כהן לאירוסי ביתם אביטל תחי' עם הבחור שמואל לבית משפ' בן שלום שתזכו לבניין עדין בית נאמן בישראל!!!
דודו3 -- 09/09/2013
מזל טוב:-)
ברכוששש -- 21/07/2013
פוווווול מזל טוב...:-)
ברכוששש -- 18/07/2013
יצחק גולדברג אהובה זריצקי
ב"ר יעקב ב"ר אשר
חברון (כנסת ישראל) סמינר ע"ש הרב וולף
ירושלים מאורסים בני ברק
בס"ד, רביעי י"ט חשוון ה'תשע"א
חנוך ויספיש טליה סופר
ב"ר יוסף יצחק ב"ר אברהם
אור אלחנן הרב כהנא
ירושלים מאורסים נתיבות
בס"ד, רביעי י"ט חשוון ה'תשע"א
ישראל מאיר כהן אסתר בנימין
ב"ר יעקב ב"ר חיים
בית מדרש עליון תיכון תהילה
אשדוד מאורסים בני ברק
בס"ד, רביעי י"ט חשוון ה'תשע"א
מרדכי ברוך רבקה צבאח
ב"ר חיים ב"ר אפרים
קול תורה בנות אלישבע
צרפת מאורסים ירושלים
בס"ד, רביעי י"ט חשוון ה'תשע"א
יוסף שלמה אורלנסקי תמר איטה ציטרון
ב"ר אפרים יעקב ב"ר דוד צבי
אור ישראל - חברון בית יעקב החדש
ירושלים מאורסים ירושלים
בס"ד, רביעי י"ט חשוון ה'תשע"א
חיים יוסף דוד שפירא חוי בורץ
ב"ר שלמה זלמן ב"ר רפאל
פונוביז - נר ישראל בולטימור בנות אלישבע - גייטסהד
ירושלים מאורסים טלז-סטון
בס"ד, רביעי י"ט חשוון ה'תשע"א
אברהם דב פטרוף אסתר אילה וינברג
ב"ר יהושע ב"ר מנחם רפאל
גרודנא בית יעקב הסניף (דרכי רחל)
בני ברק מאורסים ירושלים
בס"ד, רביעי י"ט חשוון ה'תשע"א
יוסף טולידנו שרה מינדלה סינגר
ב"ר יוחנן ב"ר ראובן
עטרת ישראל ניו-יורק
בני ברק מאורסים  
בס"ד, רביעי י"ב חשוון ה'תשע"א
ברוך דב שטיינברג שרה פריימוביץ
רבינו חיים עוזר סמינר ע"ש הרב וולף
בני ברק בני ברק
  מאורסים  
בס"ד, רביעי י"ב חשוון ה'תשע"א
ראובן כהן שרי צימרמן
ב"ר משה ב"ר ישראל
גרודנא קרית ספר
בני ברק מאורסים  
בס"ד, רביעי י"ב חשוון ה'תשע"א
ברוך דב אשכול אילה גורביץ
ב"ר יוחאי ב"ר משה
מיר בית יעקב הישן
רכסים מאורסים קרית ספר
בס"ד, רביעי י"ב חשוון ה'תשע"א
בנימין פאר יעל ניסים
ב"ר ישראל ב"ר ששון
מאור התלמוד אופקים
רחובות מאורסים רחובות
בס"ד, רביעי י"ב חשוון ה'תשע"א
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412