האהבה היא כמו חשמל-לפעמים יש הפסקות...
(מערכת)

איחולי מזל טוב

בס"ד זיווגים לכולם
א ח היפה -- 22/12/2014
ה
nreu -- 06/12/2014
מזל טוב
moshe1212 -- 28/06/2014
מזלטים בקרוב אצל כל הרוקים והרווקות
חלוש -- 22/05/2014
מזלטים בקרוב אצל כל הרוקים והרווקות
חלוש -- 22/05/2014
בנין עדי עד
נחי -- 04/05/2014
מזל טוב למשפחת ליבוביץ על אירוסי הבת יפעת
יפעתר -- 25/04/2014
מזל טוב לבה"ח גיל פנחסוב ולכלתו הצנועה ריקי חקשורי לרגל אירוסיהם
שרי21 -- 16/02/2014
מזל טוב למשפ' אברהם לאירוסי בנם נדב שבע"ה יזכה להקים בית נאמן בישראל בניין עדי עד על אדני התורה והיראה עם בחירת ליבו!!! מזל טוב!!!
דודו3 -- 12/02/2014
מזל טוב לנדב אברהם ולבחירת ליבו שתזכו להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה בע"ה בניין עדי עד!!!
דודו3 -- 10/02/2014
מזל טוב לנדב אברהם ולבחירת ליבו שתזכו להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והיראה בע"ה בניין עדי עד!!!
דודו3 -- 10/02/2014
מאחל לאופיר סאמין מזל טוב מלב אוהב

המשעומם -- 06/10/2013
מזל"ט למשפ' כהן לאירוסי ביתם אביטל תחי' עם הבחור שמואל לבית משפ' בן שלום שתזכו לבניין עדין בית נאמן בישראל!!!
דודו3 -- 09/09/2013
מזל"ט למשפ' כהן לאירוסי ביתם אביטל תחי' עם הבחור שמואל לבית משפ' בן שלום שתזכו לבניין עדין בית נאמן בישראל!!!
דודו3 -- 09/09/2013
מזל טוב:-)
ברכוששש -- 21/07/2013
פוווווול מזל טוב...:-)
ברכוששש -- 18/07/2013
שלמה חזנוביץ שרה אדלר
ב"ר יוסף יהושע ב"ר מרדכי צבי
רבינו חיים עוזר הרב כהנא
בני ברק מאורסים בני ברק
בס"ד, שישי י"א ניסן ה'תש"ע
יוסף שמש רחל סופר
ב"ר יעקב ב"ר עמוס
משנת התורה בית יעקב החדש
קרית ספר מאורסים ירוחם
בס"ד, שישי י"א ניסן ה'תש"ע
ישראל בשארי בת-שבע יעיש
ב"ר משה ב"ר גבריאל
משנה תורה (שיף) אופקים
רחובות מאורסים ירושלים
בס"ד, שישי י"א ניסן ה'תש"ע
יהושע אשר דסקל הדסה רוזן
ב"ר זאב ב"ר מאיר
בית מתיתיהו רכסים
רחובות מאורסים  
בס"ד, שישי י"א ניסן ה'תש"ע
עקיבא יוסף קניג נעמי שוחטוביץ
ב"ר אפרים ב"ר משה אהרן
תורת זאב ירושלים
ירושלים מאורסים  
בס"ד, שישי י"א ניסן ה'תש"ע
שלמה כהן מור פריינטי
ב"ר יעקב ב"ר יוסף
עטרת ישראל בית יעקב פתח תקווה
בני ברק מאורסים נתניה
בס"ד, שישי י"א ניסן ה'תש"ע
משה צבי אריאלי חנה קצנלבוגן
ב"ר אפרים ב"ר דב
אור ישראל מעלות
פתח תקווה מאורסים ירושלים
בס"ד, שישי י"א ניסן ה'תש"ע
אליהו גולד מיכל צייגרמן
שערי אורה סמינר הרב מאיר
בני ברק בני ברק
  מאורסים  
בס"ד, שלישי ח' ניסן ה'תש"ע
אליהו אליעזר הוכלרר הניה שפירא
דברי אמת קרית ספר
בני ברק מודיעין עילית
  מאורסים  
בס"ד, שלישי ח' ניסן ה'תש"ע
אברהם כהן רחלי מינס
עטרת ישראל עלי באר ( קוק)
נתניה אלעד
  מאורסים  
בס"ד, שלישי ח' ניסן ה'תש"ע
דב נוסבכר מרים מרגליות
מיר ברכפלד ירושלים
רכסים  
  מאורסים  
בס"ד, שלישי ח' ניסן ה'תש"ע
דב בער למון דבורה גרינוולד
בית מאיר בנות אלישבע
ביתר עילית ירושלים
  מאורסים  
בס"ד, שלישי ח' ניסן ה'תש"ע
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412