עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אסור להתאהב בנשים ש: שלא אוהבות אותך מספיק... שאוהבות אותך יותר מידי...
(מערכת)
מדוע האיש מקדש אישה?
מאת: מערכת
תאריך הכנסה: 06/05/2008

פעולת קידושין אחת, המוטלת על האיש רק האיש מקדש את האישה, ומדוע לא נעשים קידושין גם של האישה את האיש? והרי לכאורה יש בכך חוסר שיווין? אלא, שיש כאן שני גישות לחיי הנישואין, בנוגע לשאלת מקומו של הפרט בתוך המערכת המשפחתית.

בגישה הראשונה, בחברה שמקדשת את חירויות הפרט, כל התחייבות של הפרט, אפילו לחיים משפחתיים, עלולה להיתפס כאיום על חירותו. הנישואין הם כמערכת מעין עסקית, בה יש שני צדדים שכל אחד מהם נותן ומקבל.
אלא שכאשר אחד הצדדים חש שאינו מקבל תמורה מלאה למה שהוא נותן, הוא משתדל לפרק את השותפות. בשעה שאדם צריך לתת יותר מאשר לקבל, כפי שקורה לא פעם בחיים, הוא עלול להעדיף את הרווח הפרטי על פני הטובה המשפחתית. ואילו הגישה השנייה רואה את הנישואין כמערכת שבמסגרתה אמנם פועלים שני אנשים שונים, אך הם יוצרים מערכת אחת משותפת.

אין בני הזוג רואים עצמם כשני פרטים בודדים, אלא כישות חדשה מאוחדת, שלה תורם כל אחד מבני הזוג כפי יכולתו, גם אם תרומתו גדולה מן התמורה שהוא מקבל. אין הוא חש שהוא תורם לאחר, אלא למשפחתו שלו, שהיא חלק ממנו והוא חלק ממנה.

האיש והאישה נתפסים כאברים נפרדים של גוף אחד. אדם התורם למשפחתו מתוך תחושה כזו, חש שהוא תורם לעצמו, ובונה את ביתו שלו. "ודבק באשתו והיו לבשר אחד" - לא רק ע"י ילדיהם, אלא גם מבחינה נפשית. גישה זו, אמנם מחייבת יותר, אך יתרונותיה מרובים.
מלבד העומק והאושר שהיא מקנה לחיי המשפחה, עשויה גישה זו להבטיח את יציבות חיי הנישואין. אילו היו הקידושין נעשים על ידי החלפת טבעות הדדית, הם היו מבטאים את התפיסה הראשונה: תן לי ואתן לך. יצירת מערכת נישואין אחת, שאינה בנויה על תפיסה מעין מסחרית, מודגשת על ידי כך שמעשה הנישואין הוא אחד בלבד.

עד עתה ביארנו מדוע יש מעשה קידושין אחד בלבד, נתינת טבעת אחת בלבד, אולם מדוע הטילו את ביצוע פעולת הקידושין היחידה והקניין דווקא על האיש ולא על האישה?
ראשית, יש להדגיש שקניין האישה לא הופכת את האישה לרכוש הבעל. כבר בנוגע לקניין עבדים התורה חידשה לראשונה בעולם שעצם גוף העבד לא נקנה לאדוניו, אלא רק זכות השימוש בשעות העבודה שלו, (ולכן אסור לנצל את העבד לצורך עבודות בזויות).
כך גם אין גוף האישה נקנה לאיש, אלא היא מתחייבת לייחד למענו את חיי האישות שלה. אם כן, לשם מה נועדו הקניין והקידושין? - הקידושין והקניין נועדו לבטא גמירות דעת, כלומר הסכמה והחלטה של הבעל למסד את הקשר עם האישה, שלא יהא זה קשר מזדמן בלבד, ובמיוחד לא קשר פיסי גרידא. בצורה טבעית, האישה מרגישה יותר מחויבות לקשר ולבית, ולכן אין צורך להטיל עליה פעולות להפגנת מחויבויות אלה.

בדומה לכך, האישה לא מְצֻוָוה על הולדת ילדם, כי הדבר טבוע בה, ואילו האיש הוא זה שמצווה על פרייה ורבייה, כדי שישתף את עצמו באחריות על גידול הילדים.

ולכן צריך להטיל על הגבר את החובה למסד את הקשר ולהראות שהוא קבוע, עם חיבור נפשי מעבר לחיבור הפיסי, וזאת ע"י ביצוע פעולת הקידושין והקניין.

תגובות הגולשים:

כותבים נבחרים:

הרב שמחה כהן שליט"א

כל הכותבים:

הצג הכל