עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אל תנסה להפטר מהלימון בכוס הוא יותר עקשן ממך
(מערכת)
ושפטתם צדק - דמי שדכנות
מאת: מערכת
תאריך הכנסה: 31/05/2008

"והתחתנו אתנו" בראשית (לד, ט).

שאלה:
מהם עיקרי ההלכות הנהוגות בזמן הזה לגבי שכר השדכנים באופנים השונים?

תשובה:

א. אם פנו ההורים או אחד מבני הזוג לשדכן, ומחמת פניתם הציע להם את
השידוך - יקבל השדכן שכר מלא כמו שנוהגים באותו מקום לשלם לשדכן בלעדי,
אפילו אם את המשך השידוך והמשא ומתן בין הצדדים עשו הצדדים בעצמם.

ב. אם לחתן הציע ראובן ולכלה הציע שמעון, ישלם כל צד רק לשדכן שהציע לו
אישית את השידוך.

ג. אם לאחר שהשדכן הציע את השידוך נפגשו (או לא נפגשו) הצדדים, ומסיבה
מסוימת נפסק השידוך ובא אדם נוסף ששכנע את הצדדים להמשיך ונגמר לבסוף
השידוך. יקבל הראשון שנקרא "מתחיל" שליש משכר השדכנות והשני שנקרא
"גומר" - שני שליש הנותרים. למרות שאת עיקר העבודה עשה הראשון, אבל
מאחר ולולי עבודת שני לא היה יוצא השידוך לפועל - מקבל השני שני שליש.

ד. בנידון שבסעיף ג', אם השני הצליח לקדם את השידוך ולקרב יותר את הצדדים
אולם עדיין נשאר עיכוב מסוים ובא אדם נוסף וגישר בין הצדדים והשידוך התבצע,
יקבל השני הנקרא "אמצעי" שליש והגומר שליש.

ה. בכל המקרים שישנם אנשים נוספים המעורבים בעשיית השידוך, צריכים לראות
לגבי כל אחד, האם פעולתו הועילה לקרב הצדדים בדבר מסוים שלא היה בלעדיו,
או שלא הועילה כלום, ובהתאם לכך דנים האם מגיע לו שכר וכמה.

ו. דוגמא לדבר, אם הציעו לראובן לפני שנה את בתו של שמעון ואז הוא עדיין לא
חיפש שידוך וכעת הציע לו אדם אחר את אותו שידוך וראובן הסכים להיפגש והשידוך
יצא לפועל. אם כשהציע השני את השידוך הסכים לכך ראובן בגלל שנזכר שהמציע
הראשון הפליג אז במעלות המדוברת ובמשפחתה, אלא שאז לגביו זה עדיין לא היה
אקטואלי - נעשו הראשון והשני שותפים בחלק של "מתחיל" וכל אחד מהם יקבל
שישית, והשני יקבל עבור המשך השידוך עוד שני שליש מדין "גומר", אבל אם
ראובן טוען שלא נתווסף לו כל תועלת מדברי הראשון ורק מחמת המציע השני ושכנועו
הסכים להיפגש - יקבל השני את כל דמי השדכנות.

ז. שדכן שבא מעצמו והציע שידוך לצדדים מבלי שיפנו אליו, אם לאחר שהציע עשו
הצדדים מעצמם את כל הפגישות, המשא ומתן וכו' מגיע לשדכן שכר מדין "יורד לשדה
חברו ונטרה שלא ברשות". אולם אמר השדכן לצדדים שיש לו שידוך עבורם וכשיבקשו
לשמוע מהו = אמר להם ואח"כ המשיכו זאת הצדדים בעצמם - שכרו כמו כל פועל
שנשלח ע"י הצדדים כמבואר בסעיף א'.
ונוהגים כעת, שגם אם לאחר שאמר להם מעצמו את הצעת השידוך ביקשו ממנו
להמשיך ולהתעסק בזה - יקבל שכר מושלם כפועל עבור כל השידוך, ולא אומרים
שעל ההצעה שדינו כ"מתחיל" יקבל שליש לפי השכר שמגיע ליורד לשדה חברו.

ח. נציין להבהרה דוגמא שבה ישנו הבדל אם שכרו של שדכן בדין "פועל" או מדין
"יורד".
אם למשל רוב השדכנים נוהגים לתבוע - 750 דולר (יציג) מכל צד עבור השידוך
והשדכן הנ"ל מחירו ג"כ כמו הרוב וישנם שדכנים התובעים בין 500 ל- 600 דולר
מכל צד, אם דינו כפועל יקבל 750 דולר ואם דינו כיורד - יקבל 500 דולר מכל צד.
בכל המקרים המנהג לשלם לשדכן לאחר האירוסין ולא מחכים לנישואים.

ט. בכל ההלכות שנתבארו לעיל, אין הבדל אם השדכן מקצועו בכך או שזה השידוך
הראשון שעשה וכן אם השדכן/נית הוא החבר/ה הטוב/ה ביותר או קרוב המשפחה
ואפילו אח/ות גיס/ה מגיע להם מחמת המנהג דמי שדכנות מלאים כמו לכל שדכן
מקצועי ואין שום "היתר" להיפטר מכך.

וידוע על מקרים רבים שכאשר לא שילמו לשדכן (או לשדכנים) את מלוא שכרו/ם
לא זכו בני הזוג להפקר בילדים או שהיו להם צרות אחרות ר"ל עד ששילמו לשדכן,
והחכם - עיניו בראשו.

תגובות הגולשים:

כותבים נבחרים:

הרב שמחה כהן שליט"א

כל הכותבים:

הצג הכל