עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
לדחיית שידוך בגלל מוצא קוראים שנאת חינם!
(מערכת)
בחירת בן - זוג באמצעות הצורך
מאת: מערכת
תאריך הכנסה: 04/10/2008

הצורך המקשר בין בני זוג עשוי להשפיע בבחירת בן הזוג, אך דווקא בזמן זה עלול הוא גם להטעות. יש לו לאדם מאות צרכים, רובם רדומים, ומיעוטם ערניים ודומיננטיים. דוגמה לכך: אדם הנוהג לאכול בשעה קבועה, באותה שעה מתעוררת אצלו תחושת רעב. צרכים אחרים, שקודם לכן היו חשובים בעיניו, נכנסים בזמן זה למצב של תרדמה. לעומת זאת, בסיום הארוחה, לאחר שנוצרה תחושת שובע, שוב חוזר ומתעורר הצורך הרדום.

כשם שחשיבותם של צורכי האדם משתנים במשך היום בהתאם לנסיבות, כך גם החלוקה בין הצרכים הערניים לצרכים הרדומים אינה קבועה, אלא משתנה בתקופות החיים השונות. בשלב מסוים בחיי האדם עשויים הצרכים הרדומים להפוך לערניים, והצרכים שהיו עד כה ערניים, ייכנסו לתרדמה.

בעת שאדם מחפש לעצמו בן זוג, מחפש הוא אישיות שתענה על צרכיו שלו. על פי רוב מתמקד הוא בחיפושיו אחר אדם שיענה על הצרכים העכשוויים שלו. אנשים רציניים ושקולים יותר מביאים בחשבון גם את הצרכים העתידיים, אך על פי רוב גם אצלם הנבחן נבדק בעיקר אם יש באפשרותו לתת מענה לצרכים הערניים כרגע.

כאשר אדם רוצה להינשא, מוכן הוא לוותר על חלק מהרגליו. לנוכח נכונותו לשתף פעולה, אין הוא מבחין בעומק ההבדלים שבינו לבין בן זוגו. אולם לאחר נישואיו אט אט חש האדם ברצון להיות יותר ויותר עצמאי וספונטני. או-אז נראים לו ההבדלים בולטים הרבה יותר, וכחלוף הזמן אף הולכים ההבדלים ומעמיקים.

הפתרון לבעיה זו, הוא שיפור המידות ורצון כן להיטיב עם הזולת ולמלא את משאלות לבו. באופן זה יתאחדו יחדיו רצונות שניהם, ותיווצר אחידות שתסייע לשני הצדדים כאחד.

תגובות הגולשים:

כותבים נבחרים:

הרב שמחה כהן שליט"א

כל הכותבים:

הצג הכל