עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אהבה: 4 אותיות, 3 הברות 2 מטומטמים וטעות 1 גדולה.
(מערכת)
הנישואין תורמים לכל אדם
מאת: מערכת
תאריך הכנסה: 02/09/2008

הנישואין מיטיבים עם האדם בכל תחומי החיים. אם נתבונן במכלול הבעיות הנפתרות על ידי הנישואין, נראה בבירור את יד ה', ולא נוכל להגדיר את המצב באופן שונה מאשר "נס". חיי האדם מתנהלים בשלושה מישורים: פיזי, רגשי ורוחני. לכל אחד ממישורים אלו הנישואין תורמים תרומה חיונית.

השפעת הנישואין והקמת הבית המשותף גלויה ביותר לעין במישור הפיזי. ראשית, הנישואין פותרים את בעיית קיומו של המין האנושי. העמדת צאצאים לבדה אינה מבטיחה קיום זה, שכן יצור אנושי זקוק לטיפול חם, מורכב ומתוחכם בשנות התפתחותו, כדי שיגדל באופן בריא ונורמאלי.

לאורך שני העשורים הראשונים לחייו זקוק הצעיר לתשומת לב ללא גבול, לסביבה רווית אהבה וחום אנושי ולהדרכה חינוכית מתמדת. מלבד מסגרת הנישואין, לא קיימת מסגרת אחרת, המסוגלת להעניק צרכים אלו כראוי. הדרך היחידה להבטחת התפתחותם של ילדים בריאים בגופם ובנפשם, היא גידולם בתוככי יחידה משפחתית, הבנויה מאב ואם המקדישים את כישוריהם המיוחדים ואת תכונות נפשם הסגוליות לחינוך ילדיהם.

הבעיה השנייה במישור הפיזי, שבאה על פתרונה בחיי הנישואין, היא תחום הדחפים של האדם. הדחף המיני מטריד את האדם ואינו נותן לו מנוח. חיי הנישואין משחררים את האדם מעיסוק מופרז בתחום זה, ומאפשרים לו להתמסר להשגתן של מטרות חייו האמיתיות.

אולם לא רק במישור הפיזי חיוניים הם הנישואין לאדם. גם במישור הרגשי הם תורמים את תרומתם. האדם מטבעו הוא יצור חברתי, וחיי בדידות ימנעו ממנו למצות את מלוא יכולתו. הנישואין מעניקים לאדם חברה נעימה ומשחררים אותו מבדידותו. נוסף לכך, הם מאפשרים את התהוותו ואת קיומו הממושך של הקשר הרגשי העמוק ביותר הקיים בין בני אנוש – קשר האהבה שבין איש לאשתו.

תגובות הגולשים:

כותבים נבחרים:

הרב שמחה כהן שליט"א

כל הכותבים:

הצג הכל