עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
על דיבור לפעמים מצטערים, על שתיקה אף פעם לא!
(גיטה)
תפילה לחתן ולכלה
מאת: מערכת
תאריך הכנסה: 23/08/2008

תפילה לבת למצוא בחור הגון

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותיי, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים,
את זווגי הראוי לי בזמנו. זיווג הגון, הראוי להוליד תלמיד חכם, גדול בתורה וביראה,מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא, כמו שהמצאת זווגו לאדם הראשון, לאברהם ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד זווגו, בעתו ובזמנו.
אותו איש שתמציא לי לזיווגי, יהא איש טוב, איש נאה במעשיו, בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיל וירא אלוקים, רודף צדקה וגומל חסד. ולא יהא בו שמץ פסול ומום ולא יהא כעסן ורגזן, רק בריא, בעל ענווה ונמיכות רוח. ואל תיתן עין הרע של הבריות ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זוגי ההוגן לי.
"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי."

תפילה לבחור למצוא כלה הגונה

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא רחמים עלי, ותזמין לי בת זוג נאה, יראת ה', ובעלת מידות טובות, ובעלת מזל טוב, וטובת שכל ויעלת חן ומצלחת ומבורכת בכל. כי בזה נוכל להקים בית בישראל, כמו שציווית אותנו בתורתך הקדושה: ואתם פרו ורבו.
והיה הנערה אשר ידברו לי עליה והיא ראויה ובעלת יראת השם ומדות טובות ומזל טוב והוגנות לי, ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה לבי לגמור הדבר,
וטוב לנו בעולם-הזה ובעולם-הבא.

תגובות הגולשים:

כותבים נבחרים:

הרב שמחה כהן שליט"א

כל הכותבים:

הצג הכל