עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
לא להסתכל לצד ממושכות, גם אם יש רגע שתיקה - זה מראה שאת מתה לעוף.
(מערכת)
מהי אהבה? פרק א'
מאת: מערכת
תאריך הכנסה: 21/08/2008

אחד מסוגי הקשרים המצויים באישיותם של כל יושבי תבל, הוא הקשר הרגשי הקרוי 'אהבה'. התורה מתייחסת לנושא זה בהרחבה.
היא לא הותירה אותו להלכי נפש ספונטניים ולמצבי רוח משתנים, אלא קבעה שקשר זה הוא בגדר חובה לכל אחד מבני עמנו, וזאת בהתאם למצות 'עשה': "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט). פירושו המעשי של צו זה הוא, שעלינו לאהוב כל אדם מישראל ולהשתדל למלא את חסרונותיו. יישום המצווה מאחד את כל בני האומה הישראלית, ויוצר ביניהם קשר חם ולבבי.
כשם שכל איבר בגופו של האדם מסייע לפי יכולתו לאיברים האחרים, כך גם בני האומה צריכים לסייע זה לזה.

הקשר של אהבת ישראל הוא קשר נעלה, אך נעלה ועמוק ממנו הוא קשר האהבה בין בני זוג - בין איש לאישה. נוסף לחובה הכללית לאהוב כל אדם מישראל, העניק הבורא לבני הזוג גם תחושה טבעית, המביאה אותם לשאוף להתאחד למשפחה אחת. הוא נטע באישיותו של כל אדם את תחושת האהבה המיוחדת, את הרצון ואת היכולת לאהוב אישיות אחרת, קרובה ביותר, שאף היא תאהב אותו.

אולם איחוד גשמי בין שני אנשים אינו יוצר מיזוג מוחלט, לכן יצר הבורא את הצורך הרוחני באהבה, ושתל אותה במערכת תחושותיו של האדם. כך תתאחדנה נשמותיהם של בני הזוג לנשמה אחת, דבר שהיה נמנע, לו היה הקשר ביניהם חומרי בלבד. כאשר הם אכן אוהבים זה את זה, הבורא נעשה שותף עימהם, ומשכין את שכינתו ביניהם.

תגובות הגולשים:

כותבים נבחרים:

הרב שמחה כהן שליט"א

כל הכותבים:

הצג הכל