עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
לבבות נשברים לרוב ממילים שלא נאמרו.
(מערכת)
השיחות
מאת: הרב שמחה כהן שליט"א
תאריך הכנסה: 22/07/2008

הערה: בפרק זה הסתייעתי בעיקר במאמרי הדרכה של מורי ורבי הרב שלמה וולבה שליט"א, לחתנים ולכלות (מאמרים אלו נכתבו רק עבור החוגים שבהם נוהגים להיפגש לפני הנישואין).
בהדרכתו הוא מזהיר מפני הפיכת הפגישה בין המשתדכים לתהליך חקירתי, שהרי את הפרטים על בן-הזוג אפשר לברר בדרכים אחרות ואף טובות יותר מאשר בשיחה.

לכן מן הראוי שבפגישה הראשונה ידובבו הנפגשים זה את זה על עצמם, ביתם, משפחתם, לימודיהם, עיסוקם בשעות הפנאי ותחביביהם. בפגישות הבאות, לאחר שהמתח התפוגג קמעא בפגישה הראשונה, והתחושה רגועה יותר, יש לברר מה הן השאיפות של כל אחד מהם - חיי פשטות מול השגת מותרות, מה יחסם העמוק לתורה ולמצוות.

בשיחות יש לבחון: אם קיימת עקשנות ועמידה ללא פשרה על עמדה שהוצגה, או ניתן לשנותה. אם האישיות המוצעת נוהגת להיכנס לתוך דברי הדובר ומפריעה באופן קבוע. האם נראית זהות בין האינפורמציה שנאספה על המשודך לבין מה שמתגלה בשיחה עמו.

בקהילה שמקובל בה להיפגש גם מחוץ לבית, כדאי לנצל אפשרות זאת, לפחות לפגישה אחת, משום שלעיתים קיים מתח בשיחה בתוך הבית, והמשוחחים משתדלים לדבר בשקט כדי שהקולות לא יעברו לאוזניהם של הנמצאים בחדרים הסמוכים. ובאופן זה הם אינם מבטאים את עצמם בצורה הטבעית שלהם; דבר זה מקשה על בדיקת ההתאמה שביניהם.

כמו כן הישיבה זה מול זה מוסיפה לרשמיות ולמתח, מחשש שהזולת מבחין בסומק או בתגובות אחרות הנגרמות ממתח הפגישה. כל זה, כמובן, אינו קיים בטיול מעבר לכותלי הבית. בחוץ גם קל להעלות נושאי שיחה בעקבות דברים הנקרים בדרכם.

תגובות הגולשים:

כותבים נבחרים:

הרב שמחה כהן שליט"א

כל הכותבים:

הצג הכל