אהבה: 4 אותיות, 3 הברות 2 מטומטמים וטעות 1 גדולה.
(מערכת)

בדיחות
פדיחות
סאטירה
קריקטורה
פדיחות בפגישות

שקרו באמת!!!


קפיצה נשית

מקרה שהיה לחבר טוב שלי.

באחת הפגישות נעלו אותם במרום נווה ולא יכלו לצאת.
הבחור היה נבוך, אכן הפיתרון היחיד הוא לדלג מעל השער...

אבל איך הוא יאמר לבחורה לעשות זאת זה.
מי אמר שהיא מסוגלת לזה, וא"כ מי אמר שהיא רוצה לעשות את זה.
בעוד שהוא חושב לעצמו, הוא שומע חבטה, הבחורה קפצה מעל השער.

18/05/2008
נוספה ע"י מערכת

לכל הפדיחות