שדכנים/יות בבקשה הימנעו מהמשפט הבא: "מה יש לך להפסיד?"
(מערכת)

בדיחות
פדיחות
סאטירה
קריקטורה
פדיחות בפגישות

שקרו באמת!!!


יום קודם

ויהי היום וליויתי מישהי למונית.
העניין לא התקדם, וכמעט שכחתי מזה.

כעבור מספר ימים, אני שומע בגלגול שלישי, שלא הייתי כנה עם המיועדת היות שלא סיפרתי לה שהייתי בפגישה יום קודם.
לא הבנתי איך כמה ולמה, ועשיתי בירור.

מסתבר שהנהג מונית סיפר לה, שיום קודם לויתי מישהי למונית שלו.
מה שלא היה נכון, כי מעולם לויתי מישהי למונית קודם לכם. ודאי שלא לילה קודם.

המסקנה: אל תלוו למונית.

11/08/2009 08:03:48
נוספה ע"י נהג מונית

לכל הפדיחות