לא לעשות "מבחנים" לבחור - ראו אשכול פדיחות... "שידוכי חרדים"
(מערכת)

בדיחות
פדיחות
סאטירה
קריקטורה
פדיחות בפגישות

שקרו באמת!!!


הרב שלכם?

בחור אחד עצר מונית עת סיום הפגישה והורה לנהג לעבור דרך ביתה של הבחורה.
לאחר שהוריד את הבחורה ביקש הבחור מהנהג להמשיך לישיבתו.

סוף סוף הגיעו לישיבה והנה הבחור רואה שאין לו מספיק כסף.
החל הבחור להתמקח עם הנהג, והנה תוך כדי ויכוח החלו להתאסף בחורים מהישיבה סביב המונית כשחלקם מבקשים מהנהג שיעשה חסד, מסכן הבחור... וכ"ו

והנה הגיע עוד בחור ואומר לנהג "תשמע, זה הרב שלנו, יש לך מצווה שלקחת אותו"סיים הבחור את מאמצי השכנוע.
"זה הרב שלכם? אתם לא מתביישים? הרגע הוא הוריד בחורה בבית וגן"

15/06/2008 00:06:32
נוספה ע"י מערכת

לכל הפדיחות