עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
נישואין הן שלושה חלקים אהבה ושבעה חלקים סליחה
(לאו טצו )

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

קטע

נשמות טהורות

מאת: ישי22

1826 גולשים קראו כבר את היצירה.

נשמות טהורות 

"40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני"

שואל מרן ה"חידושי הרי"מ" זצוק"ל מגור

אם יצאה בת קול למה צריכים לטרוח ולחפש את השידוך?

יבוא היום המתאים וכל אחד ימצא את מה שהוכרז לוומתרץ


כשהיו הנשמות עומדות למעלה והכריזו עליהם לזיווג היו טהורות

כשירדו חטאו בכל מיני חטאים אין איש אשר יעשה טוב ולא יחטא

לכן זה לא אותם נשמות שהיו מתי שהכריזו עליהם כי נדבק עליהם ליכלוך של עבירה

ואחרי שהם עושים תשובה מיטהרים כמו שהיו מקודם ואז הם מוצאים אחד את השניהועל זה הדרך הוא מתרץ גם את עניין קריעת ים סוף

הרי כשהקב"ה יצר את הים הוא גזר עליו כשיבואו בני ישראל לידך תיבקע לשניים

ולמה כשבאו הוא לא נבקע מיד היו צריכים לחכות לילה ונחשון שיקפוץ וכמעט טבע?והתירוץ הוא אותו תירוץ

כשגזר הקב"ה על ים סוף בני ישראל היו בנשמותיהם טהורים

וכשיצאו ממצרים היו במ"ט שערי טומאה

לכן הים לא הכיר אותם

ואז נצטרך נס וחזרו בני ישראל בתשובה וקראו אל הקב"ה ונבקע הים

תגובות הגולשים:

ישר כוח! יפה מאוד!

מטקבקט -- 11/03/2013