עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
הכינו תזכורת לשעה שתכננתם לסיים, כך תרטטו לסיים בזמן, מבלי להגניב מבטים (בלתי?) נראים בשעונכם
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

קצרים (2)

מאת: לאתמידצודק

2213 גולשים קראו כבר את היצירה.

קצרים (2) 
הרה"ק ר' שלמה מזוועהיל זצ"ל שידך בין נכדו הרה"ק ר' מרדכי לבין נכדתו הרבנית אסתר, בקחתו יום אחד צלחת בידיו, חצה אותם לשנים, חלק אחד נתן לר' מרדכי ואת חלקו השני הגיש לנכדתו, והיה זה האות להתקשרות ביניהם.

____

הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זצ"ל אמר פעם לאחד אחרי טבילתו במקווה כדרכו, כי פלוני הוא זיווגו.מששמע הלה כך, הלך והציב תנאים לאחר, נדן גדול, דירה עם רהיטים, כי הרי יודע הוא כי זווגו הוא...

שלח לו ר' שלמה, אמנם משמים הכריזו כי זה הוא זיווגך, אך משמים גם אין חפצים כי תציב תנאים...

____

כאשר היו באים לבקש ברכת הצלחה למציאת שידוך מתאים, היה האהבת ישראל זצ"ל מאחל לעיתים, השי"ת יעזור לך שהרע לא ירצה אותך.

____

השפת אמת מגור זצ"ל אמר, מה שאליעזר יצא מכלל ארור לכלל ברוך, זה היה שכר השדכנות שלו על ששידך רבקה ליצחק.

____

פעם אחת שאל אחד את הדברי חיים מצאנז זצ"ל, מה לעשות כשיש לו בת שכבר הגיעה לפרקה וצריך להשיאה, ואין בידו פרוטה לפורטה להוצאות החתונה. השיב לו הרה"ק מצאנז, אינך מחותן לבדך, יש עוד מחותן, דאיתא בקידושין ל: שלשה שותפין הן באדם, הקב"ה ואביו ואמו, וא"כ הקב"ה הוא גם כן מחותן, ואין לך לדאוג.

____

אחד מחסידי ויז'ניץ בא להתייעץ אודות שידוך, והאמרי חיים זצ"ל נתן הסכמתו לכך. על סמך זה העיר הלה, כי אם כך הרי השידוך סוכם. לשאלת האמרי חיים האם התראו כבר הצעירים, השיב היהודי שלא, אבל כאשר הרבי נותן הסכמתו, הרי הכל גמור ואין צורך להתראות. ענה לו האמרי חיים, אל תתחכם על חשבון בנך – עליהם להתראות.

תגובות הגולשים: