עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
נתינת כבוד לבחורות שנפגשת איתן, הינה תעדות כבוד ולא להפך...
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

קצרים (1)

מאת: לאתמידצודק

2456 גולשים קראו כבר את היצירה.

קצרים (1) 
אל החזון איש זצ"ל התבטא פעם אב מודאג, שבתו הגיעה לפרקה ולא הצליח להשיאה. אין בחורים, אמר האב, אני מודאג. חייך החזון איש ואמר, כמה אתה צריך, אחד, נו אחד עוד יש.

___

סיפר הרה"ג רבי שלמה וולבה זצ"ל, אחת התלמידות חפצה לנסוע לאמריקה מפני שכאן לא מצאה לה זיווג. שאלתי לחזון איש זצ"ל, היות והיא לא מוצאת כאן זיווג, כדת מה לעשות, והשיב הרי צריך רק אחד, ואחד אפשר עוד למצוא...!

___

פעם שאל הגרא"מ שך זצ"ל בחור מבוגר מדוע הוא מתעכב לבא בקשרי שידוכים, השיב לו "אני מחפש את האבידה". אמר לו הרב שך, אם היית מחפש את "האבידה", כבר היית מוצא, הצרה היא שאתה מחפש "מציאה" –מציאה קשה למצוא.

___

החזון איש זצ"ל סיפר לאחותו מרת מרים קניבסקי ע"ה, על אחד שבא לשאול אותו אודות בחור אחד [שהסתובב אצל החזו"א והכירו היטב], והלה שאל אודות מצבו ב"תורה", והשיב לו החזו"א, "יכול להיות יותר טוב".

הלה קיבל זאת כתשובה חיובית טובה, והגיב, הלא ליותר טוב אין גבול וכל אדם יכול להיות יותר טוב. והמשיך ושאל, ואיך הוא ביראת שמים, והשיב לו שוב, "יכול להיות יותר טוב". ושוב הגיב הלה כנ"ל. ושוב שאל, ואיך הוא במדות, והשיב ג"כ ש"יכול להיות יותר טוב", וגם על זאת הגיב הלה כנ"ל ויצא בשמחה, וסופו של דבר היה שהשידוך יצא לפועל. ואמר החזו"א לאחותו, את רואה, כששידוך צריך להיות הוא נהיה על אף שמדברים נגדו. [וגם לא ראה צורך לומר לו, דע שכוונתי לומר שאינו בחור הגון, אף שהלה היה מטעה עצמו].

___

פעם בא אחד למהרי"ד מבעלזא זצ"ל ושאל על שידוך, לפני שהתענין על הדבר, ולפני שהלך כלל לשמוע מידידים על טיב ההצעה וכדומה, כנהוג לפני שידוך. וכשבא לפני מרן זצ"ל, שאל אותו האם התענין כבר על ההצעה אצל אחרים, והשיב שלא.

אמר לו מרן זצ"ל, שלא כך נהוג, אלא קודם מתענינים בכל פרטי השידוך ואחר כך באים לשאול. והוסיף, שכן מצינו בגמרא [ברכות ג:], מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים – שרק אחר תכנון והכנת כל הפרטים, באים לשאול באורים ותומים.

___

מעשה ביהודי שהיה חפץ בשידוך מסוים, והמשודכת לא הסכימה בגלל שמראהו לא מצא חן בעיניה, בסופו של דבר טענה שהיא מסכימה לשידוך ומוותרת על מראהו, אלא שמפחדת שהילדים יהיו דומים לאביהם, ולזה אין ביכולתה להסכים.

הבטיח לה החזון איש זצ"ל שכל הילדים יהיו דומים רק לה, וכך היה.

___

האדמו"ר מסאטמר זצ"ל סיפר, שאדמו"ר מפורסם שלח פעם לאביו [הקדושת יו"ט זצ"ל], כי הוא רואה בשמים שעליהם להשתדך.

ענהו הקדושת יו"ט, בשמים אינני רואה, ואילו כאן בארץ אינני חפץ...
ופירש האדמו"ר את דברי אביו, כי אלמלי היו רוצים בשמים את השידוך הזה, היו מכניסים ברעיונותיו שגם הוא יחפוץ בזה.

___

אחד בא לפני מרן הקהלות יעקב זצ"ל, והשיח דאגתו שהשתדך והטיל גורל הגר"א, והשתמע שהזיווג לא יעלה יפה... אמר לו רבינו, שבאופן שהיה מוחלט בדעתו לעשות את השידוך, אין הגורל משיב נכוחה.

תגובות הגולשים:

מחזק..

ציקבערית -- 19/07/2009