עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
לא להחמיא, אני חוזרת, לא להחמיא בדייטים הראשונים. זה מעיק.
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

שמועה

מאת: לאתמידצודק

1827 גולשים קראו כבר את היצירה.

שמועה 
פעם הגיעה שמועה לאוזני החפץ חיים זצ"ל, על אחד מתלמידי ישיבתו שהציעו לו נכבדות, והעניין התנהל בכבדות, כי המדוברת עדיין לא מסכימה. חבריו יעצוהו לגלח את זקנו בסם כמנהג בני ישיבה אחרים, בסברם כי זה הוא המעכב.

הזמין החפץ חיים את הבחור אליו, והתחיל מדבר עמו מענייני שידוכים, ואמר לו, למה הדבר דומה, לקטר של רכבת הגורר אחריו מאה קרונות טעונים, הקטר עבד במלוא הקיטור אך התקדם באיטיות מרוב כובד המשא, היה שם "פיקח" אחד שרצה לזרזו, והתחיל לדחוף בשתי ידיו ובכל כוחו את הקרון האחרון...

כן הדבר בעניין שידוך, אמנם מכריזים בשמים מלמעלה מ' יום קודם יצירת הוולד, אעפ"כ קשה הוא כקריעת ים סוף, וכביכול הקב"ה בעצמו מזווג זיווגים,ופתאום מתגנבת מחשבה לאדם "לעזור" להשי"ת בעניין זה. סבור הוא, שע"י שיעביר זקנו ח"ו ימצא חן בעיני המדוברת, הרי הוא ממש כאותו חכם הדוחף בכל כוחו את הרכבת כדי שתתקדם...

תגובות הגולשים: