עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אהבה, זה כשמישהו אחר נהיה חלק ממך
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

הבעל שם טוב

מאת: לאתמידצודק

1869 גולשים קראו כבר את היצירה.

הבעל שם טוב  
הבעל שם טוב לא גילה את מהותו האמיתית עד להיותו בן שלושים ושש. בתקופה מסוימת עקר מעירו אקופ אל עיירה הסמוכה לבראד, שם נתפרסם עד מהרה כלמדן מופלג וכחכם להפליא, עד שכל דברי הקהילה היו נחתכים על פיו, אם כי לא ידעו על מדרגותיו הפלאיות. באחד הפעמים נזדמן לשם רבי אפרים, ראב"ד בראדי.

ראה הבעש"ט ברוח קדשו כי בתו של רבי אפרים היא זוגתו מן השמים, לכן פתח עמו בשיחה בדברי תורה, בחכמה ובפלפול, והיו הדברים מאירים ומשמחים, עד שנקשרה נפש רבי אפרים בנפש הבעש"ט, ומיד הציע לפניו את בתו. הבעש"ט הסכים אולם הוא הציב תנאי: שתעשו את השידוך עימי ולא עם חכמתי ותורתי. על כן דרש שהתנאים יערכו בחשאי, ושלא ייכתב בהם שום שבח ותואר. ואכן, כך נאמר בתנאים: ישראל בן אליעזר יישא את חנה בת ר' אפרים בשעה טובה ומוצלחת.

רבי אפרים נסע לביתו, אולם בדרך לביתו נפטר. בנו, הרב ר' אברהם גרשון, מצא בין חפציו את שטר ה"תנאים", ותמה מאד מיהו ישראל האלמוני הלז. כחלוף זמן, שינה הבעש"ט את צורתו, לבש בגדי איכרים, ואף דיבר בלשונם, עד שנראה כאדם גס ומגושם, וככה נסע לבית רבי אברהם גרשון.

רבי אברהם גרשון נבהל מאד בראותו את המיועד להיות גיסו, וניסה להניא את אחותו מלהינשא לו, אולם היא טענה כי מה' יצא הדבר, ואין להרהר אחר אביהם, שוודאי ידע אשר לפניו.

מיד לאחר החתונה גילה הבעש"ט לזוגתו הצדקנית את כל האמת, אולם השביע אותה שלא תגלה מכל זאת מאומה, כי עוד נכונו להם חיי הסתר בעניות ובדחקות.

לאחר החתונה ניסה רבי אברהם גרשון ללמוד עם גיסו, אולם הוא התחזה כמי שאינו קולט מאומה, ובראותו כי צרתו צרה והבושה כה גדולה, קנה להם סוס ועגלה ושילחם לעיר אחרת. לאחר תקופה, כשראה בעניים ומרודם, ניסה להביא את הבעש"ט אליו שישמש כשליח בית הדין, אך שוב לא עלה הבר יפה. "התייאש" רבי אברהם גרשון מגיסו שאינו ראוי לשום מלאכה, עד אשר הגיע זמנו של הבעש"ט משמים להתגלות, ואזי כבר ראה וידע רבי אברהם גרשון את אשר לפניו. מיני אז נקשרה נפשו בנפש הבעש"ט, ולא זזה ידו מתוך ידו.

תגובות הגולשים: