עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
האהבה היא רעידת אדמה פרטית.
(שירה)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

רבי שמואל עובדיה'ס

מאת: לאתמידצודק

1722 גולשים קראו כבר את היצירה.

רבי שמואל עובדיה'ס 
בויז'ניץ התגורר יהודי שתורתו אומנותו, ורבי שמואל עובדיה'ס שמו. הוא ישב ועסק בתורה בבית המדרש מבוקר עד ערב, והרבי היה שולח לו מידי שבוע מעות לפרנסתו. לימים בגרה בתו, והוא שידך אותה בברכת הרבי עם בנו של מלמד אחד, והבטיח נדוניה הגונה. ברם, בינתיים נסתלק הרבי לשמי רום ופרנסת רבי שמואל עובדיה'ס שבתה. המחותן שיגר לו מכתב, שהגיע עת החתונה ועליו לקבוע מועד לסלק את הנדוניה במלואה, ובאם לאו – ינותק הקשר. לא ידע רבי שמואל להשית עצות בנפשו, לרש אין כל, והכלה יושבת ובוכה על ימי עלומיה.

הרבי היה נוהג בעודו בחיים חיותו לשבות בויז'ניץ מידי שנה בשנה, והיה מתארח בביתו של הגביר ר' אברהם שערך לכבודו סעודה והיה מעניק לרבו מאה רובל כסף.

עתה נפטר הרבי. ר' אברהם שהה באחוזתו שבכפר הסמוך לויז'ניץ והשגיח על עבודת פועליו. לעת ערב שב לביתו, עייף מעמל היום, התפלל, אכל ושכב לישון, ויחלום חלום.

בחלומו, ראה שהרבי שובת בויז'ניץ כמנהגו, והוא עורך את הסעודה הגדולה לכבודו. הרבי מסב בראש, וכל הקרואים סביבו, והוא ר' אברהם, עומד עליהם לשרתם. הרבי נטל את ידיו ובירך המוציא, ר' אברהם הגיש לו את הדגים וחילק גם למסובים את מנתם. כאשר כילו לאכול הוא הביא את המרק והגישו לרבי, והנה ראה שהרבי טרם נגע בדגים! אולי מקרה הוא, חשב, והניח לפניו את קערת המרק. תור הבשר הגיע – והנה גם המרק עודנו לפני הרבי.

אזר ר' אברהם עוז, ושאל: מפני מה שלא טעמתם מאומה?

והרבי משיבו: איך אוכל לאכול אצל אכזר כמוך, שאינו שת לבו להשגיח על עניי עירו להשתתף בצערם!

חוורו פניו של ר' אברהם והוא אמר: רבי איני מבין את כוונתו.

השיב הרבי, הטרם תדע כי בעירך מתגורר רבי שמואל, תלמיד חכם עני, אשר מעודך לא נתת לו אפילו פרוטה אחת, ועתה הגיעה בתו לפרקה ולרש אין כל! הן שורש עבודתי הייתה ללמד את אנ"ש שיהיו באחדות, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים – ואתה בן חורין להפטר מכל זה?

השיב הגביר בשברון רוח: רבי, מה שהיה – היה, סדרו לי תיקון תשובה !

נענה הרבי ואמר: סדר תשובתך, לחזור בך מדרכך הרעה. עליך לקבל על עצמך לתת לר' שמואל די מחסורו אשר יחסר לו, לכל הוצאות חתונתו בדרך כבוד !

התחייב הגביר, והרבי החל לאכול, בשמחה ובטוב לבב.

הקיץ ר' אברהם משנתו באישון ליל, דעתו טרודה ונפשו עגומה. הוא קם ממיטתו ויצא החוצה לרחובות העיר, כי לא מצא מרגוע לנפשו. ובחוץ – אפילה, הכל נמים את שנתם. רק בבית המדרש דלק אור. נר דולק ולידו רכון על ספר, ר' שמואל המתמיד.

עלה הגביר לבית המדרש ונכנס עם ר' שמואל בדברים. מהיכן ירק זה חי, שאלו. כל זמן שהרבי חי, היה שולח לי את עזרתו מקודש, השיב ר' שמואל, עכשיו, הן טרם עברו שלושים יום מפטירתו. כל זמן שיש בביתי חפץ שאפשר למשכנו, מה טוב!

ויש לכם בנים ובנות? שאל ר' אברהם.

יש ויש השיב ר' שמואל, ביניהם בתי הבכורה, שהגיעה לפרקה והיא לפני חתונתה.

ומנין לכם נדוניה להשיאה וצרכי חתונה?

לכך איני דואג, ענה ר' שמואל, לפני זמן מועט נגלה אלי רבנו בחלומי ואמר לי שאתה תיתן לי. משום שהוא גם בא אליך בחלום ואתה הבטחת לו זאת...

תגובות הגולשים: