עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
תחייך. תהיה אופטימי, נחמד, סימפטי.מה זו הכבדות הזו?... אה, וקצת חוש הומור לא יזיק בכלל.
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

פסק את פסוקו

מאת: לאתמידצודק

1558 גולשים קראו כבר את היצירה.

פסק את פסוקו 
סיפר הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זצוק"ל בעל ה"קהלות יעקב", [ידוע בעולם היהודי כולו בכינויו ה"סטייפלער" והוא קיצור של "הארנעסטייפלער" ע"ש עיירת מולדתו הארנעסטייפעל והוא גיסו של מרן החזון איש זצוק"ל].

כי הוא עצמו נולד מברכת רבי מרדכי דוב מהארנעסטייפעל זצוק"ל, הדבר אירע כאשר הציעו נכבדות לאביו רבי פרץ לשאת אישה והציעו לו בת משפחה עשירה אשר בקשה לעטרו בזהובים כדי שיוכל ללמוד ללא טרדת הפרנסה, ובאותו זמן הציעו לו את מרת ברכה שהיתה עניה בת טובים ומיוחסת.

ומכיוון שרצה רבי פרץ לישב באוהלה של תורה משך ליבו לשידוך הראשון שיוכל לעסוק בתורה באין מפריע, אולם כאשר הלך לשאול בעצת רבו הוא רבי מרדכי דוב, הכריע לטובת השידוך השני מפני שהמדוברת אף שהיא ענייה מעלתה יתירה בגלל מידותיה הטובות, מידות טובות מעל הכול פסק את פסוקו.

משהבחין הרבי ברבי חיים פרץ, שזה לו זיווגו השני, כי הכרעתו אינו מתיישבת על לבו בגלל שחושש אולי תטרידנו פרנסתו ולא יוכל לשקוד על תורתו כראוי, עמד והבטיחו שיזכו לבן אשר יאיר עיני ישראל בתורתו.

אפשר שמכוח ברכה זו נהג הסטייפלער להוסיף בענוותנותו הולכים ומתפשטים חיבורי באוהלי שם, אפשר שלכך התכוון אותו צדיק.

תגובות הגולשים: