עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אפשר לתת בלי לאהוב, אבל אי אפשר לאהוב בלי לתת.
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

החתם סופר

מאת: לאתמידצודק

1892 גולשים קראו כבר את היצירה.

החתם סופר 
כידוע אשתו הראשונה של מרן החתם סופר זי"ע, הרבנית הצדקנית שרה בת רבי משה יערוויץ, מתה עליו בשנית תקע"ב והספידה מרורים והניח מצבה על קבורתה לאחר מלאת השבעה לפטירתה.

הגאון רבי דניאל, ידידו ורעו הקרוב של מרן, הבין שחובה קדושה היא לרפא את מזבח ה' ההרוס ולכן נחלץ לעסוק בהצעות שידוכין למרן, ועלה ברעיונו להציע את בתו של מרן רבי עקיבא איגר זי"ע, שנתאלמנה זה עתה מבעלה רבי אברהם משה קאלישער אב"ד דק"ק פילא.

כשהציע השידוך לשני הצדדים, טען כל אחד ברוב ענוותנותו שאין הוא ראוי להשתדך עם גדול הדור, כי הוא מרגיש עצמו כעם הארץ לגביו, והשיב רבי דניאל בחכמתו, אם כן השידוך מתאים ביותר, עם הארץ לעם הארץ.

השידוך יצא לפועל גם בעזרתו של רבי בונם איגר, אחיו של רבנו עקיבא איגר. ונפלא הדבר כי אשתו השנייה נולדה בעת שנשא מרן את הראשונה, וביום שמת בעלה של השנייה נפטרה אשתו הראשונה.

תגובות הגולשים: