עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
נישואים טובים הם בין זוג לא מושלם הלומד להנות מההבדלים ביניהם.
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

רישיון למגורים

מאת: לאתמידצודק

1625 גולשים קראו כבר את היצירה.

רישיון למגורים 
מיד בתחילת מגוריו של מרן החתם סופר זי"ע בעיר פרויסניץ הציעו לפניו קשרי שידוכין עם בתו של רבי משה יערוויץ שכיהן כרב בעיר זו ושבק חיים, ובנו הרבני הנגיד רבי הירש עמד לימין אחותו וחפץ להשיאה לגברא רבא והוא היה מוכן לספק את כל מחסורם של בני הזוג. והבחור אשר כל חפצו ומגמת נפשו הייתה לישב על התורה ועל העבודה נעתר והתרצה לשידוך זה. ואכן נערכו התנאים בן שני הצדדים והחתן התנה מפורש שקיומו של השידוך מותנה בכך שלא יקבל מכתב מרבו הקדוש במה שקשור לשידוך הזה. ובכתב הראשון שנערך ביניהם ביום י' סיון תקמ"ה נקבע הזמן הסופי לר"ח מרחשון תמ"ו, אך בכתב השני מיום כ"ב סיון תקמ"ו הרחיב החתן את הזמן עד לימי החנוכה בשנה ההיא.

המחותן אחי הכלה התחייב לבני הזוג ארבע שנים רצופות להחזיקם על שולחנו וליתן להם כל מחסורם. בכתב התנאים נכתב שלבקשת רבו של החתן רבי נתן אדלר נעתר המחותן להוסיף עוד שלוש שנים מלבד השנה האחת שהתחייב בתחילה.

החתן נסע בין התנאים למועד החתונה לעיר מולדתו לקבל ברכת אמו ולקחת סכום כסף מסוים שהיה מופקד עבורו אצל רבו ההפלאה, אך רבו לא היה חפץ ליתנו לו אלא אם יסכים להישאר בעיר מולדתו וגם רבו רבי נתן אדלר לא הביע את שביעות רצונו מן השידוך מחמת גילה המבוגר של הכלה, אמנם החתן לא אבה לחזור בו מדבריו ולהפר את התחייבותו למחותן ולכלתו.

מלבד כל זה נתעורר ספק בלבו של החתן מסיבה אחרת, מפני שבאותו זמן יצא חוק מאת המלכות שאין רשות לקבוע דירה במעהרין אלא יליד מדינה זו ולא זרים שבאו לתחומה, ואם לא יוכל להיות סמוך על שולחן המיועד להיות גיסו אם כן לא יהא סיפק בידו לישב על התורה והעבודה, ושטח את ספקו לפני רבו ההפלאה, וכיון שלא הגיע תשובה מרבו, פירש את השתיקה כהסכמה להמשיך את השידוך הזה ונשא אותה ליאשה ולאחר שיצא החתן מחופתו הובא לידו מכתב מרבו ובו הוא מתיר לו להפריד את הקשר וקורא לו לשוב אל עיר מולדתו ויכבדוהו ביותרת כבוד. אך החתן ראה בכך את יד ההשגחה העליונה אשר סיבבה את הסיבות שלא יגיע המכתב לידו, והחתן קבע את מקום מגוריו בתחילה בעיר סעמניץ במדינת הונגריה סמוך לגבול מעהרין. עד שלבסוף עלה ביד בני הקהילה להשיג לו רישיון מאת המלכות להיות תושב במדינה זו.

תגובות הגולשים: