עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
בשידוכים לא צריך (רק) מעלות, אלא גם חסרונות ולחשוב האם את/ה יכול לחיות איתם
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

הטעו אותי מן השמים?

מאת: לאתמידצודק

1692 גולשים קראו כבר את היצירה.

הטעו אותי מן השמים? 
כמה שנים לאחר פטירת רבי זאב וולף מזיטומיר, בעל מחבר ספר "אור המאיר", הגיע רבי ברוך ממעז'יבוז' לביקור בזיטומיר, ובא בקשרי שידוכין עם אחד מבני העיר.

הדבר היה לפלא לכל אנשי העיר, כי על איש זה יצא לפני עשרים שנה רינון על מקרה לא טהור שקרה עמו. משלחת של אנשים מכובדים באה לפני רבי ברוך והם הביעו את תמיהתם ופליאתם על קשרי שידוכין אלה.

התפלא רבי ברוך למשמע הדברים, ויען ויאמר: אמנם לא נעשה עוד בעניין ההתקשרות שום דבר נכבד, אך לא אוכל להאמין שהטעו אותי מן השמים, כי תיכף כשנתן לי אותו איש שלום, נפל במחשבתי חשק ורצון כביר להשתדך עמו, והבנתי והבנתי שזיווג נכון הוא מן השמים, ובטוחני חזק בהשי"ת שיאיר את עיני ועיני כל אוהבי לראות כי לא שגיתי.

לפני שנסע מהעיר הלך רבי ברוך לביתה של הצדקת אלמנת רבי זאב וולף. כאשר אך דרכה כף רגלו על מפתן הבית הלכה הצדקת לקראתו ותאמר: ברוך הבא, היום נודע לי כי כ"ק הוא צדיק אמיתי גדול הדור.

והיא סיפרה את סיפרה: על יד החלון הזה, עמדנו אני ובעלי הצדיק, לפני עשרים שנה בעת אשר הובילו בביזיון גדול את האיש, אשר כ"ק בא עמו היום בהתקשרות החיתון. קהל גדול של טף רצו אחריו בקריאות בוז ודברי גנאי.

ואז פתח בעלי הקדוש את פיו ויאמר אלי: הראית את ההמון הגדול הזה הרצים אחרי האיש הזה שהוא מנוקה מעוון, והלוואי שאני אהיה זכאי כמוהו בדיני ומנוקה מעוון אחרי מאה ועשרים שנה.

וסיים בעלי הק' את דבריו ויאמר: שבשכר הבושה הזאת יזכה שצדיק אמיתי, אחד מגדולי הדור, יהיה מחותנו. וכעת שמעתי שכ"ק בא עמו בקשרי שידוכין הבנתי שעליכם כיוון בעלי ברוח קדשו.

ונכנסה שמחה גדולה בלב כל השומעים, והבינו עד היכן דברים מגיעים.

תגובות הגולשים: