עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אל תפתח ציפיות וכך לא תחוש תחושה של החמצה
(מערכת)

קטגוריות

חפש לפי כותב

כתבתי גם:

סיפורי צדיקים

כנראה מסכימים מן השמים לשידוך

מאת: לאתמידצודק

1573 גולשים קראו כבר את היצירה.

כנראה מסכימים מן השמים לשידוך 
מהיום בו קיבל בעל ה"שפת אמת" זצוק"ל את הנהגת העדה הגדולה לידו, פעל כמנהיג ותיק ומנוסה. הוא היה רגיל לומר לאחיו: אי אפשר להשיב תשובה לאנשים הבאים עם שאלות, אם לא זוכרים בעל פה את כל ארבעה חלקי שולחן ערוך, אחרת יתכן ואשיב שלא כהלכה.

תשובותיו היו תמיד ברורות, בלי רמזים.

פעם שאלו חסיד על שידוך שמציעים לבנו עם בתו של חסיד גור מהעיירה קוז'ניץ. הוסיף השואל ואמר ביקשתי ממישהו שיברר עבורי על טיב המשפחה ועל המדוברת בקוז'ניץ והוא קיבל תשובה טובה.

איך בירר? חקרו האדמו"ר.

פשוט, ענה החסיד, הוא שאל את האיש הראשון שנתקל בו בקוז'ניץ והלה שיבח את המשפחה ואת הבת.

ענה האדמו"ר: לפי סיפורך כנראה מסכימים מן השמים לשידוך, שיהיה למזל טוב...

התפלא האיש לשמע התשובה והתפלאו ידידיו החסידים לשמע הדברים. האדמו"ר לא היה רגיל לתת תשובות כאלה. בעצת ידידיו פנה החסיד לרבי ישראל יוסף, קרובו ומקורבו של האדמו"ר וביקשו לשאול את האדמו"ר לפשר התשובה. עשה ר' ישראל יוסף כבקשתו.

ענה לו האדמו"ר בחיוך:
האיש מקוז'ניץ היה אצלי לפני זמן מה והתלונן מרה על כי כל בני העיר שוטמים אותו ויורדים לחייו מסיבות שונות. רק ידיד אחד נשאר לו במקום. הוא בא ושאל האם להעתיק את דירתו לעיר אחרת כי יש לו בת ורוצה הוא לארס אותה, אך שונאיו ידברו סרה עליו ועל בתו. והנה בא שליחו של השואל לקוז'ניץ, כדי לשואל ולברר על האיש והנה הוא פוגש דווקא את הידיד היחיד שנותר לאדם זה בקוז'ניץ, ולא בתושב אחר, משמע ששידוך זה מן השמים...

תגובות הגולשים: