במסכת קידושין פ"ב דפים, אך יש כאלה שהמסכת אל הקידושים שלהם יותר ארוכה...
(orn135)

בדיחות
פדיחות
סאטירה
קריקטורה


בדיחות על שידוכים

אוסף הבדיחות הגדול ביותר על שידוכים


זיווגו של אדם

מדוע נאמר שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?
אומרים שהזיווג קשה אף יותר...

בקריעת ים סוף הצטרך להחזיק הקב"ה את 2 קרעי הים עד שיעברו בנ"י
אולם את האיש והאישה מצטרך הקב"ה להחזיק יחד למשך כל חייהם...

08/12/2006
נוספה ע"י דוד

לכל הבדיחות