אהבה, זה כשמישהו אחר נהיה חלק ממך
(מערכת)

בדיחות
פדיחות
סאטירה
קריקטורה


בדיחות על שידוכים

אוסף הבדיחות הגדול ביותר על שידוכים


2 אברכים

אבא שאל את בתו מה היא רוצה שבעלה יעשה אחרי החתונה? היא אומרת לו שיעבוד.
הוא אומר לה מה עם לימוד תורה? היא אומרת לו ש....מאד קשה היום ושהאישה לא צריכה לקרוע את עצמה ושהבעל צריך לעזור.

ראה האבא את מצב ביתו ושלח אותה לסמינר אופקים לחיזוק, לאחר שנה האבא שואל את בתו שוב, והיא אומרת לו חצי יום לומד חצי יום עובד.

שמח האבא ושלח אותה לעוד שנה, אחרי השנה השנייה הוא שואל אותה שוב, והיא אומרת לו שהיא רוצה בעל עובד.
הוא שואל מה קרה??? היא אומרת שאי אפשר 2 אברכים באותו בית.

15/06/2008 00:05:00
נוספה ע"י מערכת

לכל הבדיחות