במסכת קידושין פ"ב דפים, אך יש כאלה שהמסכת אל הקידושים שלהם יותר ארוכה...
(orn135)
כרם ביבנה

כרם ביבנה

קיבוץ יבנה יבנה

הגאון הרב מרדכי גרינברג שליט"א (בעבר, הרה"ג ח"י גולדוויכט זצ"ל)
הרב אברהם ריבלין שליט"א
הרה"ג דוד קב שליט"א, הרה"ג מ"מ בלכמן שליט"א, הרה"ג מ

1954
450
בסגנון העיון הליטאי


הרב איתמר ורהפטיג, הרב יונה מצגר, הרב יוסף אפרתי

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות