ידידות אמת נדירה אך אהבת אמת נדירה יותר
(גיטה)
בית יוסף (נובהרדוק)

בית יוסף (נובהרדוק)

פולנסקי 14 ירושלים

025825333

ר יצחק ברוק
הרב מיכאל שאץ
הרב אברהם ברוק הרב מאיר ולדר

תשס"ט
50
עמקות הסוגיא כולל היקפה.

025821000

תגובות הגולשים:

נפתחה מחדש

יוסי 2 -- 03/03/2010

בשמואל הנביא?
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות