אשה רעה: זאת אשה שמבשלת ומכינה אוכל לבעלה ומגישה, אבל משאירה אותו לאכול לבד!
(מערכת)
אורחות התלמוד

אורחות התלמוד

ברנדשטטר 3 בני ברק

03-5700156

הרב כוחי
הרב פרידמן
הרב סיאני הרב סבאח הרב פרידמן


100
ליטאי עיון קידושין בקיאות סוכהישיבה קטנה טובה, חרדית תפילה בנוסח ספרדי, עם פנמייה באים הביתה פעם בשבועים, וצוות מעולה
טובה לרציניים.

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות