עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
אם הינך עשירה - כל הטובים רווקים.
(מערכת)
היישוב (החדש)

היישוב (החדש)

רחוב פומבידתא 9  תל אביב

03-5245238 , פקס: 03-5278198

הרה"ג כתריאל קולדצקי

רמי"ם- הרב קרמר, הרב קצבורג, הרב לב, הרב נחשון, הרב אברהם קןלדצקי
אהוד דבורי, אברהם יזדי.
1939
300
ליטאית-בריסקאית
שמירת סדרי הישבה בקפדנות

הרה"ג יגאל, רוזן הרב שרמן.
ישיבה תיכונית בצפון תל אביב. בניגוד לרוב הישיבות התיכוניות השייכות לזרם הדתי לאומי, ישיבת היישוב החדש היא על-פוליטית ולומדים בה, בני חו"ל, ציבור דתי לאומי וציבור חרדי מודרני, אבל כל רבניה וכמעט כל תלמידיה הבוגרים משתייכים לציבור החרדי המודרני ו/או הדתי לאומי.

הישיבה נחשבת לאליטיסטית והישגית מאוד, אם כי חל פיחות מסוים מאוד במעמדה בשנים האחרונות, גם בשל הקמת ישיבות חרדיות מודרניות נוספות. בלימוד גמרא מקובלת בישיבה שיטת הלימוד הישיבתית .

הישיבה קולטת לתוכה תלמידים רבים בני הציבור החרדי המודרני, אשר מעוניינים בהשגת תעודת בגרות. ההנהגה החרדית מתנגדת ללימודים תיכוניים, ומביעה גם התנגדות פומבית לקיומה של הישיבה, אבל למרות זאת הישיבה היא חלק מהסטאטוס קוו בעולם החרדי.

הישיבה נוסדה בשנת 1939 על ידי הרב משה אביגדור עמיאל, שראה אותה כישיבה שתפנה לבני היישוב החדש, להבדיל מהיישוב הישן. הרב יהודה קולודצקי שימש בראשות הישיבה כשישים שנה - עד מותו בשנת תשס"ו, אז ירש אותו בנו, הרב כתריאל קולודצקי.

התלמידים שאינם גרים באזור נשארים לגור בפנימיה. יום הלימודים נמשך 13 שעות, שמתוכן רק שעתיים וחצי מוקצות ללימודי חול. בשל מיעוט לימודי החול, נמשכים הלימודים בישיבה 5 שנים, ולא 4 כמקובל, עד להשגת תעודת הבגרות. האופי הנוקשה וההישגי של הישיבה מכתיב גם מיעוט פעילות ספורטיבית והעדר טיולים במסגרת הישיבה.
כמעט כל הבוגרים ממשיכים אחר סיום הלימודים לישיבות חרדיות גבוהות ורק מיעוט הולך לישיבות הסדר או למסלול שירות צבאי אחר. רבני הישיבה מעדיפים שהבוגרים ימשיכו בישיבות חרדיות. תורתם של רבני הציונות הדתית, כולל זו של הרב קוק, אינה נלמדת בישיבה.


תגובות הגולשים:

במה מתבטא הפתיחות בישיבה הנ"ל?

מעונינת להחכים -- 14/11/2011

ומה נקרא מודרני בהקשר לישיבה הנ"ל?
(ולכתריאל שים לב משטר ולא משתר)

ישיבה על רמה

כתריאל -- 21/04/2011

יהיה לי חבר שלמד שם, ישיבה אומנן אם משתר חזק מאוד אבל כדי ההשקעה! הלימוד ברמה גבוה הבחורים איכותים והצוות טוב.
שולחים לישיבות טובות מאוד (7 לחברון כל שנה) לעטרת, סילבר ...
מירע על עוד בוגרים
הרב אנגלנדר,ראש הישיבה של בית שמעיה
הרב מורדכי ניוגרשל, מרצה בחיר

ר"מ חדש.

אלטערע -- 01/05/2009

באלול תשס"ז מינה רה"י את בנו ר' אברהם קןלדצקי לר"מ בישיבה.

עוד בוגרים

אלטערע -- 23/03/2009

דוקטור יעקב וינרוט, נתנאל פל.
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות