לדחיית שידוך בגלל מוצא קוראים שנאת חינם!
(מערכת)
סלונים-ים
בישיבה זו עדיין חסרים פרטים חיוניים, הנכם מוזמנים להשלים את החסר כאן

סלונים-ים

 תגובות הגולשים:

סלונים איכס פיכס

סטלנותא -- 01/02/2012

בחורים עם עצבות נפלאה אל תיכוו בגחלתם משוקצים בנפשם כל מילה מיותרת
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות