את לא צריכה להתנצל שאת לא במיטבך היום. גם במיטבך את לא נראית משהו...
(מערכת)
תפארת ישראל-רוזין

תפארת ישראל-רוזין

מלכי ישראל 44 ירושלים

הרב צבי רבינוביץ
150


025002706, 025375909

הישיבה נוסדה ע"י כ"ק מרן אדמו"ר הפחד יצחק מבאיאן

תגובות הגולשים:

עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות