עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
האהבה היא כמו משאלה - לא תמיד מתממשת.
(מערכת)
חיי משה

חיי משה

ירמיהו 72 ישיבה קטנה, קצנלבויגן 47 ישיבה גדולה ירושלים

02-5388752

הרב נפתלי נוסבוים
הרב יוסף גליק
הרב ירחמיאל ברלין,
הרב יצחק וינגוט
1991
400
לימוד בשיטה ליטאית ברמה גבוהה ביותר

02-6527009

מדובר בישיבה כלל חסידית
המובילה בחוג החסידי סמינר

תגובות הגולשים:

תיקון טעות

ישרלו -- 11/04/2011

בחיי משה לומדים כיום כ300 בחורים ולא כפי שפורסם כמו כן הרב ירחמיאל ברלין הינו מנהל ולא רב
עוד ישיבות:
ישיבות ליטאיות

ישיבות חסידיות

ישיבות ספרדיות

ישיבות דתיות

אחר

תיכוניות